Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Opublikowano: 2017-07-26

Pełne uprawnienia akademickie dla Wydziału Humanistycznego US w zakresie nauk o polityce

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych podjęło decyzję o przyznaniu Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce.

W praktyce są to pełne uprawnienia naukowe w dyscyplinie, która jest tradycyjnym obszarem badań Instytutu Politologii i Europeistyki. To właśnie osiągnięcia naukowe i organizacyjne tej jednostki, awanse i dorobek naukowy jej pracowników przyczyniły się do uzyskania kolejnych uprawnień, przyznanych sześć lat po uzyskaniu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce (2011 r.).

Są to trzecie pełne uprawnienia akademickie na Wydziale Humanistycznym, dwa pierwsze zostały uzyskane w zakresie historii oraz pedagogiki.

Uczelnia posiada łącznie czternaście pełnych uprawnień akademickich w takich dziedzinach jak: biologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, pedagogika, nauki o polityce, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, geografia, prawo, nauki teologiczne, ekonomia, finanse.

 

Jednostka uprawniona Dziedzina Nadaje stopnie dr hab. w dyscyplinie
Wydział Biologii dziedzina nauk biologicznych biologia
Wydział Filologiczny dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo,
literaturoznawstwo
Wydział Humanistyczny dziedzina nauk humanistycznych historia,
Wydział Humanistyczny dziedzina nauk społecznych pedagogika, nauki o polityce
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziedzina nauk ekonomicznych ekonomia,
finanse,
nauki o zarządzaniu
Wydział Nauk o Ziemi dziedzina nauk o Ziemi geografia
Wydział Prawa i Administracji dziedzina nauk prawnych prawo
Wydział Teologiczny dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznych
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług dziedzina nauk ekonomicznych ekonomia,
finanse

Biuro Promocji i Informacji US

Dyskusja (0 komentarzy)