Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Opublikowano: 2017-07-26

Pełne uprawnienia akademickie dla Wydziału Humanistycznego US w zakresie nauk o polityce

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych podjęło decyzję o przyznaniu Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce.

W praktyce są to pełne uprawnienia naukowe w dyscyplinie, która jest tradycyjnym obszarem badań Instytutu Politologii i Europeistyki. To właśnie osiągnięcia naukowe i organizacyjne tej jednostki, awanse i dorobek naukowy jej pracowników przyczyniły się do uzyskania kolejnych uprawnień, przyznanych sześć lat po uzyskaniu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce (2011 r.).

Są to trzecie pełne uprawnienia akademickie na Wydziale Humanistycznym, dwa pierwsze zostały uzyskane w zakresie historii oraz pedagogiki.

Uczelnia posiada łącznie czternaście pełnych uprawnień akademickich w takich dziedzinach jak: biologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, pedagogika, nauki o polityce, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, geografia, prawo, nauki teologiczne, ekonomia, finanse.

 

Jednostka uprawnionaDziedzinaNadaje stopnie dr hab. w dyscyplinie
Wydział Biologiidziedzina nauk biologicznychbiologia
Wydział Filologicznydziedzina nauk humanistycznychjęzykoznawstwo,
literaturoznawstwo
Wydział Humanistycznydziedzina nauk humanistycznychhistoria,
Wydział Humanistycznydziedzina nauk społecznychpedagogika, nauki o polityce
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniadziedzina nauk ekonomicznychekonomia,
finanse,
nauki o zarządzaniu
Wydział Nauk o Ziemidziedzina nauk o Ziemigeografia
Wydział Prawa i Administracjidziedzina nauk prawnychprawo
Wydział Teologicznydziedzina nauk teologicznychdziedzina nauk teologicznych
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługdziedzina nauk ekonomicznychekonomia,
finanse

Biuro Promocji i Informacji US

Dyskusja (0 komentarzy)