Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-23

PG po raz pierwszy rekrutuje na Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Pierwszy rekrutuje na specjalność Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii. Studia będą trwać 3 semestry. 

Wytyczne dotyczące rekrutacji na PG znajdują się na stronie pg.edu.pl/rekrutacja. Rekrutacja trwa do 13 lutego br. Studia rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017, tj. od 23 lutego 2017 r.

TKiS to nie tylko studia międzywydziałowe, ale także międzyuczelniane. Będą one realizowane również przez Akademię Morską w Gdyni (Wydział Elektryczny, specjalność: Morskie systemy satelitarne i kosmiczne) i przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa).

Nowy kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku z tym otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych pracodawców.

Absolwenci TKiS będą potrafili posługiwać się i projektować zaawansowaną aparaturę satelitarno-kosmiczną, poznają temat autonomicznych robotów, zdobędą również wiedzę na temat narzędzi do analizy wielkoskalowych zbiorów danych przestrzennych oraz będą potrafili te dane pozyskiwać, przetwarzać i nimi zarządzać. Będą ekspertami w ramach swoich specjalności.

Szczegółowy opis kierunku, w tym obu specjalności, znajduje się tutaj.

Dyskusja (0 komentarzy)