Aktualności
Szkoły wyższe
13 Lutego
Opublikowano: 2017-02-13

PG zamierza zbudować nowoczesne centrum przetwarzania danych

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi ogłosiła Politechnika Gdańska. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 27 lutego. Natomiast prace konkursowe przyjmowane będą do 12 maja.

Regulamin konkursu, który obejmuje również zaprojektowanie podziemnego garażu (100 miejsc parkingowych) dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, można prześledzić tutaj.

Siedziba Centrum STOS ma być przykładem budynku tzw. wysokich technologii. Ma ona pełnić funkcję multidyscyplinarnego centrum przetwarzania danych zgodnie z najnowszymi standardami światowymi oraz zapewniać najwyższy stopień bezpieczeństwa archiwizacji zbiorów danych. Ponadto budynek (o powierzchni użytkowej około 4180 m²) powinien być dostosowany do potrzeb związanych z realizacją dydaktyki oraz do świadczenia usług sieciowych, obliczeniowych i eksperckich. Część podziemnej kondygnacji zajmie nowoczesna serwerownia (1920 m²).

– Ciągły przyrost liczby i rozmiaru danych oraz ich analiza w trybie online wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej. Platforma STOS zapewni kompleksowe wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w formie różnorodnych usług realizowanych w chmurze obliczeniowej i oferowanych zgodnie z potrzebami użytkowników. Te wyzwania wymagają zmiany lokalizacji Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (obecnie mieszczącego się na WETI) i budowy odrębnego budynku, w tym bunkra do przechowywania wartościowych danych. Zakłada się możliwość analizy danych pochodzących z różnych obszarów nauki i administracji. Będzie to istotne wsparcie dla przedsięwzięć interdyscyplinarnych, które w niedalekiej przyszłości staną się podstawowym źródłem innowacyjnych rozwiązań – mówi prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.

Centrum ma być zlokalizowane na ul. Traugutta, niedaleko objętego ochroną konserwatorską Gmachu Głównego PG (na jego tyłach) i w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę również fakt, że budynek ma być umiejscowiony na krawędzi wysoczyzny, w sąsiedztwie lasów i rejonie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, w strefie chronionej ekspozycji. Dodatkowo działka, na której planowane jest zbudowanie nowego centrum znajduje się nieopodal Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum STOS ma być wyjątkowa. Ma ona bowiem nadać nowy charakter ulicy Traugutta, a jednocześnie kontynuować założenia planu rozwoju przestrzennego kampusu uczelni.

– Zabudowa Politechniki Gdańskiej nie tracąc swojej podstawowej funkcji utylitarnej, powinna być kształtowana jako fragment zabudowy miejskiej. Dlatego ważne jest prawidłowe rozpoznanie powiązań kompozycyjnych, funkcjonalnych, a także strukturalnych, odnoszących się do ziarnistości i gabarytów istniejącej zabudowy, po to, aby możliwe było zaprojektowanie jej płynnej kontynuacji już w postaci budynków służących uczelni – pisze w artykule dotyczącym zagospodarowania kampusu prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury (załącznik nr 20 do regulaminu niniejszego konkursu).

Nowy obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu ma stanowić układ uwzględniający przedłużenie osi kompozycyjnej Gmachu Głównego PG oraz zachowanie walorów ekspozycji jego przedpola widokowego. Jako że na Górze Szubienicznej będzie znajdował się punkt widokowy, dach Centrum STOS należy zaprojektować jako tzw. piątą elewację – dach o wysokich walorach estetycznych.

Wspomniane zagospodarowanie terenu ma uwzględniać także rozwiązania dla wnętrz urbanistycznych powstałych pomiędzy projektowanym Centrum STOS a budynkiem Gmachu Głównego PG oraz pomiędzy Centrum STOS a Górą Szubieniczną. Istotne jest także połączenie przestrzeni wokół budynku Centrum z placem znajdującym się między siedzibą Wydziału Zarządzania i Ekonomii a istniejącą skarpą. Wszystkie proponowane w projekcie rozwiązania powinny być proekologiczne, energooszczędne, zgodne z wymaganiami współczesnych technologii.

Konkurs ma formułę otwartą. Laureaci mogą liczyć na nagrody pieniężne (I nagroda – 25 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki, II nagroda – 20 tys. zł brutto, III nagroda – 15 tys. zł. brutto). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja br.

Biuro Prasowe PG

Dyskusja (0 komentarzy)