Aktualności
Szkoły wyższe
17 Października
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2023-10-17

Pięć lubelskich uczelni z wirtualną kartą biblioteczną

Studenci, doktoranci i pracownicy pięciu lubelskich uczelni mogą od wczoraj korzystać z Wirtualnej Karty Bibliotecznej. Umożliwia ona bezpłatny dostęp do zasobów poszczególnych bibliotek na zasadzie wzajemności.

O nowej inicjatywie rektorzy lubelskich uczelni poinformowali na konferencji prasowej, która odbyła się 16 października br. na Politechnice Lubelskiej. Wszyscy podkreślili, że to ogromny krok w kierunku ułatwienia dostępu do wiedzy i zasobów naukowych dla całej społeczności akademickiej.

Wirtualna karta biblioteczna skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników pięciu lubelskich uczelni. Umożliwia bezpłatne korzystanie z zasobów bibliotek na zasadzie wzajemności. Do obsługi WKB stworzona została aplikacja, czyli baza danych online, w której pracownicy bibliotek kontaktują się ze sobą i mają informację, kto znajduje się w systemie. Po utworzeniu aplikacji odbyły się 6-miesięczne testy, a ostatnio pracownicy każdej z bibliotek przeszli specjalne szkolenie z obsługi WKB.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z WKB, muszą zgłosić się do swojej biblioteki macierzystej. Warunkiem rejestracji w aplikacji jest posiadanie aktualnego konta w tej bibliotece. To oznacza, że konta użytkowników tworzy i usuwa wyłącznie biblioteka macierzysta. Ich ważność trwa do 31 października danego roku akademickiego. Po nabyciu uprawnień użytkownik udaje się do biblioteki, której zbiorami jest zainteresowany. Tam bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień. Szczegółowe zasady wypożyczeń są określone w regulaminach poszczególnych bibliotek – informuje dr Katarzyna Weinper, dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Jaki dokument identyfikuje użytkownika w systemie? Legitymacja Studencka, Elektroniczna Legitymacja Studencka, Legitymacja Doktoranta, Elektroniczna Legitymacja Doktoranta, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez właściwą jednostkę uczelni, dowód osobisty albo Elektroniczna Legitymacja Pracownika. Rejestracja w systemie jest bezpłatna.

W przedsięwzięciu biorą udział członkowie Związku Uczelni Lubelskich (Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

MK, źródło: UMCS, PL

 

Dyskusja (0 komentarzy)