Aktualności
Szkoły wyższe
03 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-03

Pięć nowych niepublicznych uniwersytetów

Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa zostały uniwersytetami. Od 3 kwietnia uczelnie tworzące największą grupę niepublicznych szkół wyższych w Polsce funkcjonują jako Uniwersytety WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW.

Zmiana nazwy i kategorii nastąpiła w wyniku spełnienia przez uczelnie warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzięki zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie
uczelni wyrazu „uniwersytet”.

Wysokie wyniki ewaluacji

Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa istnieją na rynku od niemal 30 lat i razem tworzą największą grupę uczelni niepublicznych w Polsce. W 11 miastach kształcą dziś ponad 100 tys. studentów. Drogę do uniwersytetu otworzyły im wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jasno określa, że wyrazu „uniwersytet” w nazwie może użyć uczelnia, która posiada co najmniej kategorię B+ w minimum 6 dyscyplinach należących do 3 dziedzin nauki lub sztuki oraz uzyska zgodę Ministra Edukacji i Nauki. Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat należały do wąskiego grona uczelni niepublicznych, które posiadały uprawnienia akademickie (w pięciu dyscyplinach). Poddawały się ewaluacji w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW i uzyskały aż 8 kategorii naukowych: 5 kategorii A (w dyscyplinach, w których już wcześniej posiadały uprawnienia) i 3 kategorie B+. Tym samym wszystkie uczelnie należące do Federacji zyskały prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 8 dyscyplinach naukowych oraz spełniły formalne warunki do tego, by stać się uniwersytetami.

Celem Federacji Naukowej WSB-DSW od momentu jej powstania była synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących. Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017–2021 w ramach federacji potwierdziła, że realizowane wspólnie działania naukowe wpływają pozytywnie na jakość prowadzonych projektów badawczych – mówi dr hab. Marcin Kalinowski, prof. UWSB Merito, prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW.

W przypadku utworzenia federacji ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadza się wyłącznie dla federacji, a nie dla uczelni ją tworzących. Uczelnia jako jednostka tworząca federację jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem przez federację kategorii naukowej min. w zakresie: nazwy uczelni czy też uprawnień związanych z tworzeniem studiów oraz potwierdzaniem efektów uczenia się. Uprawnienia te wynikają z art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zmiana kategorii ze szkół wyższych na uniwersytety to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju uczelni z naszej grupy. Uniwersytet jeszcze lepiej wyraża nasz szeroki profil kształcenia oraz jest potwierdzeniem naszych osiągnięć naukowych i jakości dydaktyki – mówi Paweł Zygarłowski, prezes zarządu założyciela uczelni, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

Nowa nazwa: Merito

W związku ze zmianą na uniwersytety pojawia się też nowa nazwa uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa zostaje Uniwersytetem Dolnośląskim DSW, a dawne Wyższe Szkoły Bankowe zachowują rozpoznawalny skrót WSB, wprowadzają markę Merito i będą funkcjonowały jako Uniwersytety WSB Merito.

Przyjmujemy nową nazwę, która odzwierciedli uniwersalną ofertę naszych kierunków. Nazwa Wyższe Szkoły Bankowe sprawiała, że byliśmy postrzegani jako uczelnia stricte biznesowa, a przecież od lat proponujemy studentom znacznie więcej: informatykę, prawo, turystykę, pedagogikę czy psychologię – wyjaśnia Piotr Lisiecki, odpowiedzialny za proces rebrandingu wiceprezes zarządu założyciela uczelni Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. – Nowa nazwa pozwoli nam lepiej wyróżnić się na rynku edukacyjnym, ale przede wszystkim podkreśla, to, jacy jesteśmy. Merito od razu kojarzy się z przechodzeniem do meritum, które od zawsze mamy wpisane w nasze DNA. Od początku istnienia stawiamy na rzeczy konkretne i istotne nie tylko dla nas, ale również dla naszych studentów i otoczenia. W połączeniu ze słowem „uniwersytet” to właśnie nazwa Merito będzie gwarantem kluczowych atrybutów naszej marki, którymi pozostają niezmiennie: praktyczne kształcenie i przyjazna organizacja studiów – dodaje.

Uniwersytety przedsiębiorcze

Uniwersytety WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW nadal będą przyjaznym miejscem studiowania dla osób łączących naukę z pracą.

Podstawy naszego funkcjonowania pozostaną niezmienne. Od lat stawiamy na wykładowców-praktyków, razem z pracodawcami tworzymy programy studiów tak, by przygotować młodych ludzi na aktualne wyzwania rynku pracy – mówi Paweł Zygarłowski. – Ale to nie wszystko, ta współpraca z biznesem sięga dużo dalej. Prowadzone przez naszych naukowców projekty badawcze, zarówno te z dużymi międzynarodowymi markami, jak i z regionalnymi przedsiębiorcami, odpowiadają na aktualne problemy i wyzwania gospodarcze, wpływają na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, lokalnych społeczności, osób starszych czy młodzieży.

W oparciu o te zbudowane przez lata silne relacje z biznesem, Uniwersytety WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW będą uniwersytetami przedsiębiorczymi, czyli takimi, które stawiają na współpracę z otoczeniem oraz praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności, a w centrum ich zainteresowania pozostają studenci i ich potrzeby.

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Zmiany nie ominą także dawnej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, która zmienia nazwę na Uczelnia WSB Merito w Warszawie. Najmłodsza szkoła w grupie dopiero przygotowuje się do uzyskania statusu akademickiego. W pierwszych latach istnienia skupiła się na organizacji procesu dydaktycznego i funkcjonowania uczelni. Dziś na studiach licencjackich jest najchętniej wybieraną uczelnią niepubliczną w stolicy.

Założycielem Uniwersytetów WSB Merito, Uczelni WSB Merito w Warszawie oraz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW pozostaje Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, które już wkrótce zmieni nazwę na Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito.

Uczelnie Merito 

Uczelnie Merito są największą grupą uczelni niepublicznych w Polsce. Działają w 11 miastach (Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu). W skład grupy wchodzi 5 uniwersytetów: 4 Uniwersytety WSB Merito, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Uczelnia WSB Merito w Warszawie oraz Federacja Naukowa WSB-DSW. Uczelnie oferują studia I i II stopnia, podyplomowe oraz MBA i kształcą dziś ponad 100 tys. studentów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)