Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Opublikowano: 2020-03-13

Pielęgniarstwo w PWSZ w Legnicy z akredytacją ministra zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała akredytację ministra zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu kształcenia praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Akredytacja, przyznana na okres 4 lat, jest potwierdzeniem, że studia na tym kierunku spełniają wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto kierunek uzyskał certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, który potwierdza, że uczelnia spełnia wymagane standardy kształcenia pielęgniarek.

Program kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa. Może znaleźć zatrudnienie w: podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach; placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną; ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej; placówkach opieki długoterminowej.

Atutami PWSZ w Legnicy są: nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych). Istnieje także możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS).

źródło: PWSZ w Legnicy

 

Dyskusja (0 komentarzy)