Aktualności
Szkoły wyższe
20 Września
Opublikowano: 2017-09-20

Pieniądze na studencką przyszłość

Uniwersytet Rzeszowski realizuje projekty na łączną kwotę 4 139 566,68 zł. Celem wszystkich realizowanych zadań jest podniesienie jakości studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a co za tym idzie – zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało pieniądze na realizację następujących projektów stworzonych i wdrażanych w Uniwersytecie Rzeszowskim:

  1. Przez staż do zatrudnienia ( koszty ogółem: 808 935,00 zł, przyznane dofinansowanie: 784 666,00 zł)- skierowany do studentów kierunków Matematyka, Informatyka;
  2. Kariera zaczyna się od stażu (koszty ogółem: 1 444 289, 28 zł, przyznane dofinansowanie: 1 400 960, 28 zł)- skierowany do studentów kierunków Ekonomia, Wychowanie fizyczne, Turystyka i Rekreacja;
  3. Staże szansą na zatrudnienie (koszty ogółem: 1 886 342, 40 zł, przyznane dofinansowanie: 1 829 752, 12 zł)- skierowany do studentów kierunków Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, Ratownictwo medyczne, Położnictwo,  Pielęgniarstwo.

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, obejmują wysokiej jakości programy stażowe dla studentów UR, ich celem jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych studentów, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy poprzez płatne staże u pracodawców.

Maciej Ulita

Dyskusja (0 komentarzy)