Aktualności
Szkoły wyższe
22 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-22

Pierwsi studenci medycyny na Łazarskim już od października 2017 r.

Uczelnia Łazarskiego rozpoczyna kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Jak zaznacza dziekan Wydziału Medycznego, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski, studia na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego wyróżnia nowatorskie podejście do kształcenia przyszłych lekarzy, m.in. poprzez wykorzystanie metod nauczania problemowego. Program studiów będzie oparty na najlepszych doświadczeniach nauczania medycyny w kraju i za granicą, a uprawnienia absolwentów będą takie same jak na uczelniach publicznych.

Poszukiwany jak lekarz

Jak pokazują statystyki, w naszym kraju dostrzegany jest deficyt pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia. Polska z wynikiem 2,3 lekarza na tysiąc osób znajduje się na ostatnim miejscu w porównaniu do innych państw UE (www.oecd.org, Health at a Glance: Europe 2016 [online: https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf, dostęp: 2017.06.12]).

Problemy polskiej służby zdrowia są głośnym tematem medialnym od lat. Liczba lekarzy jest ciągle niewystarczająca. Współczesna medycyna wymaga też coraz bardziej wyrafinowanych umiejętności oraz zupełnie innego sposobu nabywania wiedzy i doświadczenia, niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Na naszej Uczelni będziemy wprowadzali nowoczesne metody nauczania problemowego, połączone z nabywaniem umiejętności kontaktu z pacjentem i jego bliskimi. Przygotujemy przyszłych lekarzy do nowych wyzwań, jakie czekają ich w dobie zagrożeń cywilizacyjnych, powszechnego dostępu do informacji i potrzeb nowego sposobu wykonywania zawodu lekarza, np. praktykowania zawodu w obliczu medycyny spersonalizowanej oraz szerokiego wykorzystywania metod telemedycznych wyjaśnia dziekan Wydziału Medycznego UŁa, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski.

Rekrutacja na studia rozpoczęła się 5 maja 2017 r. – Uczelnia jest gotowa do przyjęcia 60 studentów na pierwszy rok studiów lekarskich i zapewnienia im wysokiego poziomu kształcenia zarówno przedklinicznego, jak i klinicznego, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informuje rektor Uczelni Łazarskiego, prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska.

Partnerzy Wydziału Medycznego

Na liście placówek, z którymi współpracuje Wydział Medyczny UŁa, znajdują się czołowe instytucje medyczne. Zapewnia to kompleksowe zaplecze w zakresie nauczania klinicznego i przedklinicznego. Partnerami Wydziału Medycznego UŁa są m.in. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.

Pełna lista partnerów znajduje się pod linkiem: https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/wydzial-medyczny/partnerzy/.

Profesjonalna kadra

Wartością studiów lekarskich na Uczelni Łazarskiego będzie indywidualizacja procesu nauczania i wynikający z tego elitarny charakter kierunku. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Niewielka liczba studentów pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Drugą szansą jest integracja samych studentów i możliwość maksymalnego wykorzystania ich unikatowych, osobistych umiejętności. Naszym celem jest także formowanie osobowości przyszłego lekarza zaznacza dziekan WM UŁa, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski. Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewni kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem.

Decyzją Senatu Uczelni Łazarskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. dziekanem Wydziału Medycznego został prof. dr hab. Piotr Zaborowski, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, pedagog, autor i współautor podręczników i publikacji z zakresu gastroenterologii, hepatologii, chorób zakaźnych i wewnętrznych, prawa medycznego, filozofii medycyny i etyki.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM. Brał udział we wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w obszarze medycyny oraz metody nauczania problemowego. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, polskich i międzynarodowych.

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).

Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarsko-dentystycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, biologii i ratownictwa medycznego. Współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym ze specjalizacjami reprezentującymi różne obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe. Prowadził i prowadzi badania z zakresu nauk podstawowych o charakterze aplikacyjnym.

Prodziekanem ds. studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, audiofonologii, pielęgniarstwa i dietetyki.

Dlaczego Łazarski?

Starania o uruchomienie kierunku lekarskiego są zgodne ze strategią Uczelni Łazarskiego oraz planami jej założyciela, Ryszarda Łazarskiego. Ponad 20 lat temu sformułowano wizję silnego ośrodka akademickiego opartego na trzech filarach: prawie, ekonomii i właśnie medycynie. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni niepublicznych i kształci specjalistów w dziedzinach prawa i ekonomii. Teraz czas na medycynę.

Tym, co wyróżnia studia na Uczelni Łazarskiego, jest ukierunkowanie na praktyczny wymiar kształcenia. Władze Wydziału Medycznego podkreślają także, że zależy im na tym, aby studenci – przyszli lekarze – potrafili skutecznie komunikować się z pacjentami. Dlatego ważnym elementem edukacji będzie nauka komunikacji lekarz – pacjent. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z placówkami w kraju i za granicą.

Po skończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł lekarza – tak jak absolwenci kierunków lekarskich na wszystkich uczelniach w Polsce, publicznych i niepublicznych. Będą mogli przystąpić do centralnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), a następnie rozwijać się w kierunku wybranej specjalizacji.

Szczegóły dotyczące kierunku znajdują się na stronie Uczelni pod linkiem: https://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-jednolite-magisterskie-lekarskie/.

Jak zostać lekarzem?

Kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego to sześcioletnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym prowadzone w języku polskim. Decyzją Ministra Zdrowia limit miejsc w roku akademickim 2017/2018 to 60 osób.

Rekrutacja, podobnie jak na innych uczelniach medycznych, ma charakter konkursowy – zależeć będzie od wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów takich jak: biologia, chemia i fizyka lub matematyka, których dobra znajomość stanowi warunek powodzenia na tak wymagających studiach.

Anna Drzewiecka

Dyskusja (0 komentarzy)