Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Dr hab. Piotr Hońko
Opublikowano: 2017-10-31

Pierwsza habilitacja w historii Wydziału Informatyki PB

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej ma za sobą pierwsze postępowanie  habilitacyjne. 25 października Rada Wydziału Informatyki nadała dr. Piotrowi Hońko stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Dr hab. Piotr Hońko jest pracownikiem Wydziału Informatyki PB. Prowadzi badania w zakresie takich obszarów, jak sztuczna inteligencja, eksploracja danych, obliczenia granularne, a także w dziedzinie, która ma polskie korzenie – teorii zbiorów przybliżonych.

Wydział Informatyki PB uzyskał uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie informatyka ponad rok temu – w czerwcu 2016 roku. Ówczesna decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów potwierdziła wysoką jakość kształcenia i duży dorobek naukowo-badawczy Wydziału.

Historia Wydziału Informatyki PB sięga 1989 roku, kiedy to na bazie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Informatyki. W 2001 roku Instytut został przekształcony w Wydział. W tym samym roku jednostka zdobyła uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od roku akademickiego 2017/18 zostały uruchomione studia doktoranckie z informatyki.

O rozwoju Wydziału Informatyki świadczy także ciągłe poszerzanie oferty dydaktycznej. Wydział kształci obecnie na trzech kierunkach studiów inżynierskich I stopnia: informatyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria, oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia: informatyka, matematyka stosowana. Wszystkie programy kształcenia są przygotowane i mogą być poprowadzone w języku angielskim. Wydział może pochwalić się też bogatą ofertą studiów podyplomowych. Programy kształcenia na studiach wszystkich stopni są konsultowane z praktykami. Od 2012 roku działa przy Wydziale Rada Przedsiębiorców, która dba o dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Wydział Informatyki prowadzi m.in. projekt “Programowanie od podstaw”. Głównym celem projektu finansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji jest wprowadzenie nauki programowania (w formie zajęć pozalekcyjnych, a w dalszej perspektywie w ramach kształcenia zintegrowanego) do klas 1-3 szkół podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu białostockiego i sokólskiego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania programowania. 140 nauczycieli i 10 pracowników bibliotek otrzyma narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, dzięki którym dzieci mogą już od początku swojej edukacji rozwijać umiejętności związane z obsługą komputera, tabletu, robota edukacyjnego. Wartość projektu ok. 1 mln złotych.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)