Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Źródło: www.danutazawadzka.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-11

Pierwsza kandydatka na rektora Politechniki Koszalińskiej

Prof. Danuta Zawadzka, obecna prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, jest pierwszą  kandydatką w wyborach na rektora uczelni. Odbędą się one 20 kwietnia.

Obecny rektor prof. Tadeusz Bohdal nie może ubiegać się o ponowny start w wyborach, ponieważ kieruje uczelnią już drugą kadencję. Pierwszą osobą, która oficjalnie zgłosiła chęć kandydowania, jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, prorektor ds. kształcenia, przewodnicząca Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, kierownik Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (1998 r.). Od tego czasu związana jest zawodowo ze swoją Alma Mater – początkowo jako asystent, od 2002 r. jako adiunkt. Od marca 2011 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość uzyskała w 2002 r., a w 2010 r. zdobyła stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse przedsiębiorstwa.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research (ATINER) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2005 r. jest członkiem Rady Naukowej PTE Oddział w Koszalinie, obecnie jej przewodniczącą. Od 2002 r. współpracuje z Radą Środkowopomorskiej Naczelnej Organizacji Technicznej. W kadencji 2016–2020 jest członkiem komisji ds. kształcenia funkcjonującej w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Wybory rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020–2024 odbędą się 20 kwietnia.

Dyskusja (0 komentarzy)