Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Pierwsza Rada Uczelni na Uniwersytecie Szczecińskim

28 lutego, podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, została wybrana pierwsza Rada Uczelni, która obok rektora i senatu jest trzecim najważniejszym organem szkoły wyższej.

W skład Rady Uczelni według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może wchodzić 6 lub 8 osób oraz przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają co najmniej 50% składu rady. Pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego będzie składać się z siedmiorga członków:

 1. dr Barbara Bartkowiak – prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
 2. Paweł Bartnik – dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 3. Jarosław Tarczyński – prezes Północnej Izby Gospodarczej
 4. prof. dr hab. Beata Filipiak – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
 5. prof. dr hab. Radosław Gaziński – Wydział Humanistyczny US
 6. prof. dr hab. Andrzej Witkowski – Wydział Nauk o Ziemi US
 7. Magdalena Koziara – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego US.

Kadencja Rady Uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady trwać będzie krócej – od czerwca 2019 do końca 2020 roku. Rada musi zacząć działać jeszcze przed wejściem w życie nowego statutu US. Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Karolina Płotnicka-Błach

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)