Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Pierwsza Rada Uczelni także na UMK

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał pierwszą Radę Uniwersytetu. Znalazło się w niej czworo pracowników naukowych i cztery osoby spoza wspólnoty uniwersyteckiej.

Powołanie Rady Uczelni to jedna ze zmian wprowadzonych przez nową ustawę Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym. Ich zadaniem jest m.in. monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza kwestii finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji. Zgodnie z ustawą rada musi składać się z co najmniej 6 osób, przy czym połowa jej członków musi pochodzić spoza grona pracowników danej uczelni. Członkiem Rady Uczelni z mocy ustawy jest także przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Senat wybrał do Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

  • dr. hab. Arkadiusza Czwołka, prof. UMK z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych;
  • dr. hab. Andrzeja Rozkosza, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki
  • dr. hab. Piotra Kopińskiego z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
  • dr. inż. Łukasza Niewiarę z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Justynę Morzy, byłą kanclerz UMK;
  • Roberta Włosińskiego, brokera ubezpieczeniowego z Bydgoszczy;
  • Janusza Niedźwieckiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator SA
  • Henryka Dulanowskiego, prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Funkcję przewodniczącej rady pełnić będzie Justyna Morzy. Rada zbierze się po raz pierwszy na początku marca.

Źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)