Aktualności
Szkoły wyższe
25 Marca
Opublikowano: 2019-03-25

Pierwsza Rada Uniwersytetu Wrocławskiego

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał 8 osób tworzących pierwszą Radę Uczelni. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 roku, a jej najważniejszym zadaniem będzie zaopiniowanie projektu statutu UWr.

Rada liczy 9 osób, gdyż oprócz 8 członków powoływanych przez Senat zgodnie z ustawowymi zapisami w jej skład wchodzi również Przewodniczący Samorządu Studentów. Członkami spoza wspólnoty uniwersyteckiej zostali:

  • Rafał Dutkiewicz – absolwent matematyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, doktor w dziedzinie logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik naukowy KUL oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002–2018 prezydent miasta Wrocławia. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Człowiek Roku województwa dolnośląskiego wg miesięcznika Forbes (2006), trzykrotnie wybrany najlepszym prezydentem w Polsce w rankingu Newsweeka (2010, 2011, 2012), a w 2013 Superprezydentem.
  • Wojciech Hann – absolwent fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorujący obszar sprzedaży i produktów. Wcześniej starszy konsultant w Ernst&Young Management Consulting Services, Dyrektor i Co-Head w Uncredit Markets & Investment Banking w Wiedniu i Londynie, Lider Środkowoeuropejskiego Zespołu Energii i Zasobów, członek zarządu Deloitte Advisory (Deloitte Central Europe) – odpowiedzialny za przeprowadzenie z sukcesem ponad 25 transakcji fuzji i przejęć i ponad 20 projektów finansowania przede wszystkim w sektorach energii i zasobów naturalnych, później dyrektor zarządzający w IPOPEMA Securities S.A.
  • Jolanta Hoffman – absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych zarządzania kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawo pracy i prawo socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiceprezydent ds. Polityki Wynagrodzeń i Benefitów oraz Systemów informatycznych wspierających zarządzanie personelem w DeLaval. Wcześniej dyrektor personalny w firmie Ruukki, dyrektor ds. HR w DeLaval.
  • Krzysztof Przybylski – prezes Zarządu i dyrektor Centrum Technologicznego IT w PPG GBS Poland sp. z.o.o. Wcześniej dyrektor IT w PPG Deco Polska S.A, główny informatyk w SigmaKalon Deco Polska S.A i Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., kierownik pracowni projektowo-programowej w PPHU „SmArt” Sp. z.o.o.

Z grona wspólnoty uniwersyteckiej powołani zostali:

  • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Korczak – kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych;
  • prof. nadzw. dr hab. Maciej Kryza – zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • prof. nadzw. dr hab. Piotr Sorokowski – dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • prof. zw. dr. hab. Eugeniusz Zych – kierownik Zakładu Podstaw Chemii i zespołu Materiałów Luminescencyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Członkiem Rady został też Przewodniczący Samorządu Studentów Damian Rychlik.

Zgodnie z projektem statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada jest organem wykonującym ustawowe zadania w zakresie: opiniowania projektu uczelnianej strategii, opiniowania projektu statutu, monitorowania gospodarki finansowej uniwersytetu przez: opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego; monitorowania zarządzania uniwersytetem, wskazywania kandydatów na rektora, opiniowania sprawozdania w realizacji uniwersyteckiej strategii.

Rada Uczelni jest organem kadencyjnym. Pierwsza będzie funkcjonowała od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Agata Sałamaj

 

Dyskusja (0 komentarzy)