Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Pierwsze takie praktyczne studia w Polsce

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – to nazwa nowego kierunku studiów utworzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte
na tzw. profilu praktycznym i kształceniu dualnym, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową. Uczelnia podpisała 7 lipca w Gdańsku stosowny list intencyjny i umowy z Polpharmą. Zapisy na rok akademicki 2017/18 już trwają.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny to dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Celem kształcenia na tym kierunku jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast przedmioty praktyczne wykładane będą na uczelni przez profesjonalistów zatrudnionych na co dzień w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto, na każdego studenta tego kierunku czeka bardzo interesujący, 9-tygodniowy staż w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. W jego trakcie będzie można poznać najnowsze technologie i nauczyć się pracy ze sprzętem światowej klasy.

Studia dualne, łączące teorię z praktyką, wpisują się w założenia reformy szkolnictwa wyższego, która zakłada m.in. rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z biznesem. Podobną ścieżkę edukacyjną prowadzą od wielu lat uczelnie w krajach skandynawskich i zachodniej Europy, które osiągają wysokie wskaźniki innowacyjności gospodarki.

– Chcąc jak najlepiej dopasować oferowane kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, Gdański Uniwersytet Medyczny wciąż rozszerza swoją ofertę edukacyjną. Bardzo cieszymy się z podpisanych dziś umów i rozpoczęcia kolejnego etapu dobrej współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Polpharmą, która trwa od wielu lat. Stworzyliśmy razem nowoczesny i atrakcyjny dla studentów program studiów, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Jestem przekonany, że naukowcy i dydaktycy z naszej uczelni, wraz z ekspertami z Polpharmy, będą uczyć ciekawie i praktycznie. Zależy nam, by  dostarczać wysokiej klasy specjalistów, pożądanych na rynku pracy – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Studia
o profilu praktycznym to szansa dla studentów GUMed na szybkie znalezienie dobrej pracy w szybko rozwijającej się branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Przez pryzmat dzisiejszej inicjatywy widzimy też rolę naszej uczelni w rozwoju polskiego przemysłu. Zwiększenie udziału pracowników naukowych w sferze gospodarczej wzmacnia innowacyjność oraz konkurencyjność – dodaje rektor GUMed.

– Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Dzisiejsza uroczystość pokazuje całościową filozofię i systemowe podejście Polpharmy do edukacji praktycznej na różnych poziomach kształcenia. Wcześniej, na poziomie szkoły średniej, utworzyliśmy klasę dualną o specjalności technik analityk wspólnie z Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. W ramach tego modelu łączymy zajęcia teoretyczne w szkole wraz z praktyczną nauką, która odbywa się w laboratoriach Polpharmy – mówi Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Polpharmy, odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych. – To dla nas ważny dzień także dlatego, że dzięki studiom uruchomionym wraz z naszym wieloletnim partnerem, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, będziemy mogli pozyskać nowych pracowników, dobrze dopasowanych do naszych oczekiwań. Już na początku swojej drogi zawodowej będą mieli oni wyższe umiejętności, będą lepiej przystosowani do zawodu oraz ukierunkowani na konkretne i praktyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym – dodaje Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes Zarządu Polpharmy odpowiedzialna za badania i rozwój.

Studenci nowego kierunku będą mogli rozwinąć swoją wiedzę chemiczno-biologiczną z naciskiem na praktyczne metody wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, a także kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu. Wśród wykładanych przedmiotów znajdą się m.in. technologia formulacji, analiza leków i kosmetyków, biotechnologia, farmakologia i toksykologia, prawodawstwo, badania przedrejestracyjne i transfer technologii oraz dobra praktyka wytwarzania i dystrybucji. Wykładowcami, poza ekspertami z uczelni, będzie 24 pracowników Polpharmy.

Studia rozpoczynają się 1 października br. i zaczną się od przedmiotów teoretycznych. Pierwsze zajęcia praktyczne przewidziano na luty 2018 roku. Studia mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach związanych z biologią, chemią, fizyką lub medycyną. Szczegółowe warunki rekrutacji oraz więcej informacji o programie nauczania można znaleźć na stronie uczelni pod adresem https://rekrutacja.gumed.edu.pl/39003.html.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Polpharma podpisały także umowę o partnerskiej współpracy w zakresie prac usługowych o charakterze analityczno-technologicznym. To kolejny dowód zacieśnienia relacji na linii biznes – nauka.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest największą uczelnią medyczną w Polsce Północnej, która kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 800 studentów zagranicznych co stanowi niemal 16% wszystkich żaków w uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Od wielu lat uczelnia konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w zakresie działalności naukowo-badawczej, czego dowodem są czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Gdański Uniwersytet Medyczny, jako jeden z dwóch uniwersytetów medycznych w kraju, może pochwalić się prestiżową kategorią A+ (Wydział Farmaceutyczny z OML) oraz kategorią A pozostałych Wydziałów (Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT). Uczelnia plasuje się w gronie najlepszych ośrodków akademickich, zajmując 2 miejsce wśród polskich uczelni medycznych i 8 miejsce wśród uczelni akademickich w kraju. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych.

Polpharma SA jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Od ponad 80 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. Polpharma należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie. Zatrudnia prawie 7500 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 6 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 200 znajduje się w fazie rozwoju. Firma rozwija się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Stworzyła w Gdańsku jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie i buduje nową fabrykę leków biologicznych
w Duchnicach pod Warszawą. Firma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich przedsiębiorstw w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Jest także największym inwestorem w badania i rozwój w polskim przemyśle farmaceutycznym – corocznie wydaje na ten cel w swoich polskich ośrodkach ok. 200 mln zł. Angażuje się w rozwój nauki oraz edukację i profilaktykę zdrowotną. Mottem Polpharmy jest hasło: Ludzie pomagają Ludziom.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)