Aktualności
Szkoły wyższe
24 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-24

Pierwsze urodziny CZIiTT PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej obchodziło 17 stycznia 2017 r. swoje pierwsze urodziny. Przez pierwszy rok działalności stworzyło przestrzeń, w której studenci, naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji realizują wspólne projekty.

Uczestników uroczystości przywitali prof. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. rozwoju PW oraz Anna Rogowska, dyrektor CZIiTT PW.

Podczas urodzinowego spotkania zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia CZIiTT oraz korzyści, jakie przynosi współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej. Prezentacji dokonały poszczególne działy Centrum.

Urodzinom towarzyszyła prezentacja osiągnięć kół naukowych, gry kreatywne i liczne warsztaty.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym innowacyjne projekty badawcze w tych dziedzinach. Powstało po połączeniu Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW, zajmującego się strategicznymi projektami Politechniki Warszawskiej realizowanymi z funduszy strukturalnych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – największego w Polsce programu unijnego mającego na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy, wzmacniając ośrodek o nowe kompetencje.

CZIiTT PW dysponuje nowoczesnym zapleczem, które tworzą m.in. laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, socjalna, networkingowa.

Kluczowym atutem Centrum jest ułatwienie dostępu do zasobów merytorycznych, intelektualnych oraz infrastrukturalnych Politechniki Warszawskiej. Pozwala to na realizację projektów wpływających na rozwiązywanie problemów technologicznych, przed którymi stają największe podmioty biznesowe i administracyjne w Polsce.

Centrum dysponuje nowoczesną infrastrukturą, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe. Naszą przestrzeń wykorzystujemy również do współorganizacji konferencji, targów, seminariów tematycznie związanych z działaniami CZIiTT PW.

Charakter miejsca tworzy przede wszystkim kadra – eksperci w zakresie, m.in.: konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, badań i analiz, pozyskiwania i realizacji projektów, rozwoju naukowców oraz inkubacji.

Nawiązanie współpracy z Centrum umożliwia korzystanie z wiedzy i doświadczenia czołowych ekspertów Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu oferta CZIiTT PW jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb partnera.

Powyższe elementy tworzą miejsce do twórczej współpracy środowiska naukowego Politechniki Warszawskiej, biznesu i administracji publicznej.

CZIiTT PW w liczbach:

  • 30 mln zł – wartość prac badawczo-rozwojowych w ramach zawartych umów w ramach pracy Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii
  • 53 mln zł – wartość projektów pozyskanych dla uczelni przez Dział Wsparcia Projektów
  • 29 – liczba zrealizowanych własnych projektów badawczo-rozwojowych
  • 7000 – studenci i doktoranci korzystający z infrastruktury Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
  • 40 000 – liczba uczestników ponad 700 wydarzeń, które współorganizatorem był CZIiTT PW

Budowa Centrum była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków krajowych.

Aneta Pyrzanowska

Fot. materiały prasowe PW

Dyskusja (0 komentarzy)