Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lutego
Opublikowano: 2019-02-07

Pierwsze w Polsce interdyscyplinarne studia strategiczne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uruchamia od nowego roku akademickiego interdyscyplinarne studia strategiczne. Będą się na nich kształcić specjaliści służb mundurowych i organizacji międzynarodowych.

Tego typu studia są nowością na polskim rynku edukacyjnym. Kierunek taki nie pojawiał się dotąd ani w ofercie uczelni cywilnych, ani wojskowych. Będą to czterosemestralne studia magisterskie (II st.), w których programie położono nacisk nie tylko na teorię, ale przede wszystkim praktykę. Zaplanowano 577 godzin wykładów i 830 godzin ćwiczeń.

– Adresujemy je do wszystkich chcących uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, jednak głównie do studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wojskoznawstwo – mówi dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM, jeden z koordynatorów kierunku i współautor programu kształcenia.

Nabór rozpocznie się w październiku tego roku. Dla kandydatów przygotowano 30 miejsc.

– Chcemy kształcić specjalistów wspomagających instytucje samorządowe, centralne w dostosowaniu się do szybko następujących procesów społeczno-politycznych. Potrafiących strategicznie spojrzeć w przyszłość i zabezpieczyć instytucje przed wszelkimi zagrożeniami. Nasi absolwenci będą umieli je przewidzieć i odpowiednio reagować – dodaje dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w instytucjach związanych z wojskiem, obronnością, bezpieczeństwem narodowym, w służbach mundurowych, celnych, a także organach UE. Brak takich specjalistów jest obecnie odczuwalny na polskim rynku pracy.

– Strategia kojarzona jest najczęściej z wojskiem – otóż nie. Są przecież departamenty strategiczne w wielu instytucjach, nawet na szczeblu gminnym, są plany strategiczne, niestety często nie spełniają swej roli. Potrzebna jest grupa specjalistów umiejących myśleć wbrew schematom, potrafiących opracować plany rozwoju i zabezpieczyć je w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych, np. związanych z terroryzmem – twierdzą koordynatorzy.

Program nauczania obejmuje np. gry strategiczne, czyli symulowane na komputerze sytuacje kryzysowe, które będzie trzeba rozwiązać; wizualizację informacji, techniki negocjacji i komunikacji.

– Mamy przedmiot myślenie przyszłościowe, czyli umiejętność przewidywania trendów rozwoju społecznego; będą zajęcia z myślenia i działania projektowego, dające konkretne umiejętności przygotowywania projektów i wdrażania ich; pokażemy jak wygląda bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – jak unikać i blokować zagrożenia; studenci dostaną wiedzę o działalności misji humanitarnych, jak taką działalność kreować. Będą też zajęcia ze znajomości protokołu dyplomatycznego – wylicza dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk i dodaje, że wszystkie przedmioty poprowadzą wykładowcy z Wydziału Humanistycznego UWM. Praktyki będą odbywane w tych urzędach, gdzie funkcjonują departamenty zajmujące się strategią w szerokim rozumieniu.

– Tragiczne wydarzenia w styczniu w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazują, jak potrzebni są specjaliści potrafiący przewidzieć wszelkie możliwe zagrożenia. Właśnie takich ludzi brakuje – asertywnych, liderów wprowadzających w życie plany strategiczne i potrafiących przekonać, że nie wolno bagatelizować możliwych zagrożeń, chociaż wydają się mało realne. Obecnie budujemy odpowiednie procedury, ale na podstawie tego, co się stało. Chodzi natomiast o to, aby uprzedzać błędy, abyśmy byli mądrzy przed szkodą – podsumowują organizatorzy.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/ogloszenia/1968. W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaoferuje kandydatom 72 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych (filia w Ełku oferuje 3 kierunki).

Małgorzata Hołubowska

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)