Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Źródło: PŁ
Opublikowano: 2018-10-31

Pierwszy pasywny budynek w łódzkim kampusie

Politechnika Łódzka otrzyma 5,4 mln zł dofinansowania na budowę pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i swoich studentów. To pierwsza tego typu inwestycja w uczelnianym kampusie.

Projekt został doceniony w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, związanym z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną. Planowana inwestycja, o ogólnej wartości 9,2 mln zł, realizowana będzie w kampusie A. Przy ul. Wólczańskiej 175 powstanie budynek pasywny, natomiast oświetlenie zewnętrzne w tej części uczelni zostanie zmodernizowane na energooszczędne wraz z zastosowaniem ekologicznych technologii.

Obiekt będzie miał pięć kondygnacji (w tym cztery naziemne) i pełnić będzie funkcję dydaktyczno-naukową i demonstracyjną. Na parterze zaprojektowana została m.in. sala konferencyjna, jako miejsce realizacji zajęć dla studentów PŁ, oraz sterownia – pomieszczenie z urządzeniami zawiadującymi i monitorującymi działanie systemów budynku oraz oświetlenia kampusu PŁ, czyli demonstrujące zastosowane w budynku technologie, dostępne dla odwiedzających. Pozostałe kondygnacje przeznaczone są na biura administracji, w tej chwili ulokowane w różnych miejscach kampusu.

Zaplanowana w projekcie wymiana opraw świetlnych na budynkach i słupach – około 140 sztuk – obejmie m.in. zaprogramowane sterowanie światłem oraz użycie opraw autonomicznych wykorzystujących OZE. Proponowany system oświetlenia zakłada zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem w zależności od obecności osób w pobliżu latarni lub innych systemów oświetlenia zewnętrznego. Modernizacja ma na celu poprawę jakości oświetlenia, zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się po kampusie, usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów. Wpłynie to realnie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci, co z kolei będzie oddziaływać pozytywnie na stan jakości powietrza.

Istotą standardu budynków pasywnych jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do bieżącej eksploatacji budynku, a w szczególności znaczna redukcja zapotrzebowania na energię do ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku PŁ służyć temu ma m.in. odpowiednia jego termoizolacja, jak największe przeszklenie fasady południowej dla pozyskania ciepła od słońca („otwarta” fasada południowa), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w oknach, na dachu i fasadzie budynku, montaż pompy ciepła. Obiekt będzie mieć konstrukcję zwartej bryły, zbliżonej do sześcianu.

Ewa Chojnacka

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)