Aktualności
Szkoły wyższe
26 Września
Opublikowano: 2017-09-26

PKA pozytywnie o kierunku Prawo na UJW

Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała pozytywną uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie nadania Wydziałowi Zamiejscowemu w Lubinie uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich
o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

Oferowane przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie studia będą pięcioletnie. W programie studiów dominującymi formami kształcenia będą formy aktywne. W ramach tych zajęć studenci będą m.in. zdobywać praktyczne umiejętności podczas wyreżyserowanych sytuacji, np. występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika stron, obrońcy czy oskarżyciela. Studenci będą trenowali także mowy końcowe czy uzasadniania swoich racji w wykreowanych na potrzeby zajęć postępowaniach odwoławczych. W ramach zaaranżowanych sytuacji studenci będą mogli wykonywać czynności na miejscach zdarzeń, np. przeprowadzać oględziny czy też sporządzać dokumentację z miejsca zdarzenia.

Zajęcia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz specjaliści praktycy posiadający uprawnienia radcowskie, adwokackie, komornicze czy urzędnicze.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo są unikatowe w skali regionu.

Rekrutacja na studia magisterskie na kierunek Prawo potrwa do 15 października br. Więcej o kierunku na www.ujw.pl

Więcej informacji pod nr. tel. 76 749 89 29 lub adresem e-mail wz@ujw.pl.

Jan Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)