Aktualności
Szkoły wyższe
16 Stycznia
Od lewej: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz Andrzej Leszczyński, dyr. Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO Banku Polskiego
Opublikowano: 2018-01-16

PKO Bank Polski podpisał umowę o współpracy z PRz

PKO Bank Polski rozpoczyna współpracę z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Podpisana 9 stycznia umowa przewiduje m.in. wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, organizację staży i praktyk studenckich oraz realizację szkoleń, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce finansowej. Umowę podpisali dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz Andrzej Leszczyński, dyr. Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO Banku Polskiego.

Dla PKO Banku Polskiego współpraca z rzeszowską uczelnią ma szczególne znaczenie w obszarze pozyskiwania specjalistów z branży IT. Politechnice ułatwi ona przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomoże w wyznaczaniu kierunków kształcenia odpowiadających oczekiwaniom biznesu.

– PKO Bank Polski wysoko ocenia poziom wykształcenia absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, którzy są zatrudnieni w Banku. Osoby te pracują przy centralnym systemie bankowym, który obsługuje 9 milinów klientów i ponad 20% transakcji finansowych w Polsce. Szczególnie ważna jest ich umiejętność obsługi systemów MainFrame, co wyróżnia absolwentów Politechniki Rzeszowskiej spośród innych uczelni – podkreśla Andrzej Leszczyński, dyrektor Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO Banku Polskiego. W dobie wyzwań, jakie przynosi rozwój nowych technologii, dla banku współpraca z ważnym ośrodkiem naukowym oznacza także możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

Warto dodać, że cenieni są także absolwenci Politechniki Rzeszowskiej zatrudnieni w sieci sprzedaży oraz Contact Center PKO Banku Polskiego.

– Współpraca z biznesem to jeden z ważnych obszarów rozwoju naszej uczelni. Podpisana umowa jest wynikiem wysokiej oceny naszych absolwentów, którzy pracują w PKO Banku Polskim mówi prof. Mariusz Oleksy, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej.

Efektem podpisanej umowy będzie współpraca w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich, szkoleń, seminariów i warsztatów o tematyce finansowej oraz udział pracowników Banku w wydarzeniach realizowanych na Politechnice. W planach jest także wspólne prowadzenie analiz teoretycznych, badań eksperymentalnych oraz współpraca badawcza i udział przedstawicieli Banku w projektach naukowych. Obie strony będą też promować wspólne przedsięwzięcia i efekty prac w krajowych i zagranicznych środowiskach przemysłowych i naukowo-badawczych.

Umowa jest kolejnym krokiem PKO Banku Polskiego w kierunku zacieśniania współpracy z najbardziej prężnymi ośrodkami akademickimi. Bank od lat realizuje wspólne projekty m.in. z SGH, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką Wrocławską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Bankowi eksperci prowadzą wykłady i warsztaty tematyczne na tych uczelniach.

Wspólnie  z fundacjami i stowarzyszeniami branżowymi działającymi na rzecz młodych ludzi zainteresowanych branżą finansową czy informatyką (np. Fundacja Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance), Bank organizuje konkursy, funduje stypendia dla studentów. Od lat wspiera też drużyny studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego startujące w mistrzostwach programowania zespołowego – zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i światowym.

Tradycje Politechniki Rzeszowskiej sięgają 1951 roku, kiedy utworzono Wieczorową Szkołę Inżynierską.  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w 1974 roku. Wydział Elektrotechniki i Informatyki powstał w 2000 roku. Dziś PRz – najstarsza na Podkarpaciu uczelnia – kształci na 7 wydziałach ponad 14 tys. studentów. W tym – jako jedyna w kraju  uczelnia techniczna – pilotów lotnictwa cywilnego.

Magdalena Kopcińska

Dyskusja (0 komentarzy)