Aktualności
Szkoły wyższe
13 Lutego
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-02-13

PKP Intercity rozszerza współpracę z uczelniami

Politechnika Wrocławska podpisała umowę o współpracy naukowo-technicznej z PKP Intercity. Dzięki porozumieniu studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk i zajęć praktycznych, a naukowcy otrzymają możliwość realizowania wspólnych projektów badawczych.

Porozumienie podpisali w Warszawie prof. Tomasz Nowakowski, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej oraz Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Politechnika Wrocławska kształci inżynierów, którzy są znakomicie przygotowani do realizacji stawianych im zadań. Firmy oczekują jednak od uczelni nie tylko absolwentów dobrze wykształconych, ale przygotowanych stricte pod konkretne wymagania. Dlatego jestem przekonany, że dzisiejsza umowa przyniesie obu stronom wiele korzyści – przyznał prof. Tomasz Nowakowski. – Porozumienie to także dowód uznania wysokiego poziomu naszych naukowców, którym teraz łatwiej będzie realizować badania wspólnie z PKP Intercity – dodał.

Umowa zakłada m.in. organizację staży, praktyk i zajęć praktycznych dla studentów. Ponadto PKP Intercity i PWr będą współpracować w tworzeniu nowej oferty edukacyjnej, w tym kursów, szkoleń, studiów dualnych, studiów podyplomowych i nowych kierunków studiów i specjalności. Dodatkowo naukowcy otrzymają możliwość realizacji wspólnych projektów badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz oraz udział w wizytach studyjnych dla kadry uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Ważnym punktem porozumienia będzie też propagowanie wśród społeczeństwa branży kolejowej i jej rozwoju, promocja transferu dorobku naukowego do branży kolejowej przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej, wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, udział w gremiach doradczych partnerów celem planowania wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Wrocławska to trzecia uczelnia, która rozpoczęła współpracę z PKP Intercity. W grudniu zeszłego roku podobne porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej podpisano z Politechniką Krakowską, a pod koniec stycznia z Politechniką Warszawską.

Wrocław, Kraków i Warszawa to ważne miasta zarówno na kolejowej, jak i edukacyjnej mapie Polski. Współpraca z najlepszymi kuźniami talentów i umiejętności w kraju pomoże PKP Intercity dalej rozwijać transport przyszłości, którym jest kolej. Zależy nam na pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, a absolwenci uczelni zyskują łatwiejsze rozpoczęcie kariery zawodowej. Korzyści z tej współpracy odnosi każda ze stron – podkreślił Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)