Aktualności
Szkoły wyższe
29 Września
Opublikowano: 2017-09-29

Platforma e-usług edukacyjnych dla WSPiA

Konsorcjum firm PCG Academia sp. z o.o. oraz OPTeam S.A. przygotuje i wdroży nowoczesną platformę e-usług edukacyjnych dla WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Umowa na realizację projektu wartego ponad 5 mln 600 tys. zł podpisana została 22 września 2017 r. W ramach projektu dla uczelni stworzonych zostanie 12 różnych elektronicznych platform usługowych podnoszących warunki studiowania i kontaktowania się z uczelnią.

Umowę na wdrożenie i realizację założeń projektu pt. „Platforma e-usług edukacyjnych” podpisali prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz mgr inż. Bartosz Borejko, dyrektor regionalny PCG Academia, Pełnomocnik Konsorcjum.

„Platforma e-usług edukacyjnych” w 85% dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Warto zaznaczyć, że propozycja WSPiA została oceniona najwyższej spośród wniosków złożonych przez uczelnie niepubliczne z Podkarpacia.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie i wprowadzenie 12 nowych e-usług dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wpłynie to na poprawę jakości i ułatwienie dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki rozbudowie i modernizacji zaplecza komunikacyjnego i informatycznego podniosą się także warunki i efektywność nauczania w WSPiA. Projekt zakłada także ścisłą współpracę z gospodarką i instytucjami publicznymi przy wdrażaniu e-usług oraz wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy.

W ramach projektu „Platforma e-usług edukacyjnych” Konsorcjum firm PCG Academia oraz OPTeam stworzy dla WSPiA m.in.: platformę e-rekrutacji, e-tablicę ogłoszeń, e-kontaktu, e-wykładów oraz elektronicznego obiegu dokumentów (e-repozytorium). Dodatkowym ułatwieniem dla studentów i wykładowców będzie usługa e-listy obecności i Interaktywny system badań. Uczelnia stworzy również elektroniczne platformy Klinik działających przy WSPiA (Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa).

Na potrzeby projektu WSPiA unowocześni także swoje zaplecze techniczne. Uczelnia zakupi urządzenia niezbędne do realizacji i wdrożenia e-usług m.in. nowoczesne serwery kasetowe, biblioteki taśmowe oraz zasilacze UPS i agregat prądotwórczy.

Firmy, które stworzyły konsorcjum na potrzeby realizacji projektu „Platforma e-usług edukacyjnych” to jedne z największych firm IT działających na Polskim rynku. PCG Academia specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. PCG specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem jednostkami z sektora publicznego. Globalny charakter firmy sprawia, że klienci uzyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń międzynarodowych grup ekspertów.

OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Niemal 30-letni okres działalności firmy przełożył się na realizację wielu projektów informatycznych dla przedsiębiorstw, uczelni i instytucji publicznych. Swoim klientom dostarcza jedne z najlepszych rozwiązań i produktów informatycznych w branży. Wdraża i integruje rozwiązania IT dedykowane dla takich sektorów rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna, medycyna i szkolnictwo wyższe.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)