Aktualności
Szkoły wyższe
21 Maja
Źródło: UO
Opublikowano: 2020-05-21

PMWSZ w Opolu częścią Uniwersytetu Opolskiego

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu została wcielona w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Na jej bazie powstanie wydział nauk o zdrowiu UO, który wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim będzie funkcjonować jako Collegium Medicum.

Uroczyste podpisanie rozporządzenia ustanawiającego połączenie obu uczelni zwieńczyło kilkuletnie działania prowadzone w tej sprawie. W czwartek 21 maja w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego dokument sygnował minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Resort reprezentowała także podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska. W uroczystości brali udział m.in. prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Tomasz Halski – rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, oraz Jarosław Gowin – były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także Marcin Ociepa –sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Uczestniczymy w historycznym momencie – powiedział Wojciech Murdzek. – Zaangażowanie wielu osób w trudny projekt konsolidacji uczelni dało efekt, który dziś widzimy. Gdy przedstawiono mi listę plusów i minusów tego rozwiązania musiałem stwierdzić, że przewaga tych pierwszych była druzgocąca. Zależało mi więc, by sfinalizować ten proces i by odbyło się to z przekonaniem obu stron, że dzieje się dobro! Dziękuję pani minister Annie Budzanowskiej za to, że z taktem i determinacją kontynuowała to dzieło. Wątpliwości zostały rozwiane, przede wszystkim dzięki obydwu rektorom. Chcemy, by Uniwersytet Opolski był mocnym uniwersytetem, wzmocnionym potencjałem PMWSZ. Deklaruję życzliwe wsparcie w pomysłach i działaniach!

Zdaniem rektora PMWSZ w Opolu proces połączenia z UO zwiększy szanse rozwojowe pracowników, szczególnie w aspekcie naukowym.Głównym celem konsolidacji jest stworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego silnego pod wieloma względami Collegium Medicum, łączącego potencjały dotychczasowych zespołów i grup badawczych w obrębie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

– Ściśle określone zadania naukowe w takiej strukturze będą również wzmacniać dydaktykę zdominowaną przez profil praktyczny, którym charakteryzuje się kształcenie w zawodach medycznych. Tak powiązana nauka z dydaktyką podkreśli innowacyjność idei konsolidacji, a jednocześnie zwiększy szanse uniwersytetu w obszarze nauki, nie pomijając rozwoju dydaktyki zawodów medycznych. Pozwoli to kadrze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w dalszym ciągu na swobodne dokonywanie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego – praktyka lub naukowca – stwierdził dr hab. Tomasz Halski.

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, miało dać nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Impulsem do wznowienia wcześniej zawieszonych rozmów stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku. 24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego. Podczas narady w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 maja br. rektorzy obu opolskich uczelni, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia.

Włączenie PMWSZ do UO pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni. Studenci i pracownicy dotychczasowej PMWSZ zyskają łatwiejszy dostęp do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pozostałej infrastruktury uniwersyteckiej. Konsolidacja może też zaowocować wspólnymi projektami chemików, lekarzy, farmaceutów. Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej po włączeniu szkoły w strukturę Uniwersytetu Opolskiego otrzymają gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Zmienią się także, na korzyść, zasady finansowania Uniwersytetu Opolskiego, wzmocnionego o potencjał Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po połączeniu uczelni Uniwersytet otrzyma rocznie ok. 4 mln złotych. Zostanie również otwarta droga do korzystania ze środków tzw. funduszy konsolidacyjnych, pozyskania aparatury naukowo-badawczej dla eksperymentalnych kierunków studiów.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jako uczelnia zawodowa specjalizuje się w kształceniu wyższych kadr medycznych. Bazę infrastrukturalną uczelni stanowi Centrum Symulacji Medycznych. Zaawansowane technologiczne fantomy będące w jego wyposażeniu odwzorowują wiernie warunki rzeczywiste pracy pielęgniarki czy położnej. Szkoła prowadzi innowacje dydaktyczne – międzynarodowy projekt „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” oraz „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy”. Projekty te są realizowane przez konsorcja uczelni polskich, włoskich, hiszpańskich, bułgarskich i czeskich, w których PMWSZ w Opolu jest liderem. W uczelni są też prowadzone projekty naukowe, np. „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1”, który uzyskał finansowania w ramach konkursu NCN SONATA 14.

Uniwersytet Opolski to największa uczelnia wyższa na Opolszczyźnie z blisko siedemdziesięcioletnią tradycją. Kilka tysięcy studentów kształci się na jedenastu wydziałach, mając do dyspozycji 72 kierunki studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, będąc przy tym jednym z największych pracodawców w regionie. W ramach uczelni działa wybudowany w rekordowym tempie niecałych dwóch lat nowoczesne Collegium Medicum z unikatową aplikacją Wirtualne Serce i Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Uniwersytet należy do jednego z pięciu europejskich konsorcjów FORTHEM.

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)