Aktualności
Szkoły wyższe
16 Lipca
Źródło: UO
Opublikowano: 2020-07-16

PMWSZ włączona w struktury UO

W środę, 15 lipca, nastąpiło formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tego dnia prorektorem UO ds. Collegium Medicum została dr hab. Renata Szyguła, rektor PMWSZ.

Gestem symbolizującym konsolidację było odsłonięcie napisu Collegium Salutis Humanae i logo Uniwersytetu Opolskiego na budynku szkoły medycznej przy ulicy Katowickiej 68. Symbolicznego aktu dokonano w obecności władz i pracowników uczelni. Napis odsłonili rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i dr hab. Renata Szyguła – rektor PMWSZ.

– Gratuluję i mam nadzieję, że lata naszej wspólnej kadencji będą latami dobrze przepracowanymi dla dobra Uniwersytetu Opolskiego – powiedział prof. Masnyk, wręczając nowej prorektor nominację na stanowisko we władzach Uniwersytetu Opolskiego.

Podziękował także dr. hab. Tomaszowi Halskiemu, dotychczasowemu rektorowi PMWSZ, która teraz, jako dwunasty wydział UO – Wydział Nauk o Zdrowiu – będzie częścią uniwersytetu.

Prorektor Renat Szyguła pytana o plany poszerzenia oferty dla studentów zainteresowanych kierunkami medycznymi i okołomedycznymi wspomniała o staraniach w tworzenie interdyscyplinarnego kierunku związanego z opieką nad osobami starszymi czy kierunku zdrowie publiczne.

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, miało dać nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Impulsem do wznowienia wcześniej zawieszonych rozmów stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku. 24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego. Podczas narady w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 maja br. rektorzy obu opolskich uczelni, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia.

MK, źródło: UO

Dyskusja (0 komentarzy)