Aktualności
Opublikowano: 2017-04-24

Początek dwustronnej współpracy

Krakowskie Biuro Festiwalowe i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie podpisały 3 kwietnia br. porozumienie o współpracy, którego głównym założeniem jest organizacja wydarzeń artystycznych, w tym współtworzenie Forum Audiowizualnego, warsztatów, szkoleń, praktyk i zajęć studenckich związanych z realizowanymi przez KBF wydarzeniami, a także promocja i upowszechnianie nauki i sztuki. Ze strony krakowskiej ASP umowę parafował jej rektor prof. dr hab. Stanisław Tabisz, Krakowskie Biuro Festiwalowe reprezentował natomiast Robert Piaskowski, zastępca dyrektora ds. programowych.

Podpisany dokument kodyfikuje partnerską relację niezbędną zwłaszcza do sprawnej organizacji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sam festiwal, uchodzący za jedną z bardziej rozpoznawalnych marek kulturalnych związanych ze stolicą małopolski, jest nie tylko sceną koncertową przyciągającą wielotysięczną publiczność chętną do uczestniczenia w prezentacji artystycznej interpretacji ścieżek dźwiękowych pochodzących z różnych produkcji filmowych, ale stanowi także profesjonalną platformę współpracy dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży filmowej.

Zawarte właśnie porozumienie stworzy studentom ASP szansę zweryfikowania swoich umiejętności w praktycznym działaniu w nowoczesnych i dobrze wyposażonych obiektach KBF, a kadrze uczelni umożliwi włączenie się do zespołu ekspertów z Hollywood, którzy rokrocznie przyjeżdżają do Krakowa w czasie trwania festiwalu.

az

(źródło: asp.krakow.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)