Aktualności
Szkoły wyższe
12 Listopada
Źródło: Uniwersytet Śląski w Opawie
Opublikowano: 2019-11-12

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów

Wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w polskich uczelniach, możliwości rozwoju współpracy transgranicznej oraz transformacja KRUŚ w Polsko-Czeską Asocjację Uniwersytetów – to główne tematy sesji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, która odbyła się 7 i 8 listopada na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Obrady poprowadził przewodniczący KRUŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów stanowiło jeden z najważniejszych punktów programu sesji. Członkowie nowego stowarzyszenia to uczelnie dotychczas współpracujące w ramach KRUŚ oraz szkoły wyższe z Liberca, Hradca Králové, Pardubic i Ołomuńca:

  • Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci),
  • Uniwersytet Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové),
  • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Univerzita Palackého),
  • Uniwersytet Pardubicki (Univerzita Pardubice).

Posiedzenie polskich i czeskich rektorów uczelni stanowiło także okazję do przybliżenia kwestii związanych z procesem wdrożenia ustawy 2.0 w polskich szkołach wyższych. Zagadnienie to zreferowali prof. dr hab. Adam Jezierski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, reprezentujący UŚ w Katowicach. W porządku obrad przewidziano także przedstawienie sprawozdania z działalności organu wykonawczego KRUŚ – Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, poruszone zostały ponadto tematy związane z projektem transgranicznego uniwersytetu trzeciego wieku.

Listopadowa sesja odbyła się pod patronatem ambasador RP w Czechach Barbary Ćwioro, a wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu rektorów była konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Polityki Publicznej (Fakultě veřejných politik) Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tematyka spotkania dotyczyła między innymi zagadnień związanych z wizerunkiem Polski i Polaków w czeskich mediach.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)