Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Fot. Marian Misiakiewicz
Opublikowano: 2017-07-03

Podpisano porozumienie w sprawie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

1 lipca br. rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w celu powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

Siedziba uczelni leży na terenie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który został powołany w celu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Mając na względzie ten fakt, a także budowanie polskiej gospodarki oraz opracowywanie i wdrażanie innowacji i nowych technologii, rektorzy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy między tymi uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem tej kooperacji jest powołanie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Inicjatorem utworzenia i koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Konsorcjum zostanie powołane m.in. w celu: podjęcia współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności; współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego; inspirowania działań promujących szkolnictwo wyższe.

W ramach tej współpracy uczelnie deklarują: organizowanie wspólnych zespołów badawczych; wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji; wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych; współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

Anna Worosz

 

Dyskusja (0 komentarzy)