Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Polacy, Litwini i Hiszpanie razem projektują domy na Poilitechnice Białostockiej

Mają za zadanie opracować optymalne rozwiązania dla domów, które mogłyby zostać wybudowane w różnych warunkach klimatycznych. Zespoły są międzynarodowe, a studenci reprezentują różne kierunki studiów – na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej trwa polsko-hiszpańsko-litewska szkoła letnia VIPSKILLS.

W ramach VIPSKILLS – Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers – zorganizowano letnie zajęcia dla 24 studentów, po 8 z trzech uczelni partnerskich: hiszpańskiego University of Cordoba, litewskiego Vilnius College of Technologies and Design oraz Politechniki Białostockiej. Przez dwa tygodnie, od 3 do 14 lipca, uczestniczą oni w zajęciach i wykładach, mają także możliwość poznania różnych przedsiębiorstw branżowych.

– Chcieliśmy, aby studenci z różnych krajów, ale także z różnych, choć pokrewnych kierunków (uczestnicy z Polski studiują inżynierię środowiska, Hiszpanie – budownictwo, a Litwini – energetykę) nauczyli się współpracy w grupie. Każdy trzyosobowy zespół otrzymał rzuty budynków. Losowana jest lokalizacja: w Polsce, na Litwie lub w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że studenci wiele nauczą się od siebie, zdobędą nową wiedzę i doświadczenia – wyjaśnia koordynator projektu dr inż. Dorota Krawczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

Podczas szkoły letniej VIPSKILLS studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wdrażanymi przez wybrane firmy branży budowlanej. Kontakt z przedsiębiorstwami ułatwił czwarty partner projektu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Dzięki niemu odbywają się wizyty w podlaskim KANie, Biawarze, a także wycieczka do wrocławskiej siedziby firmy De Dietrich Technika Grzewcza. PZiTB współpracował także z pomysłodawcami szkoły, przekazując oczekiwania pracodawców, jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od absolwentów studiów technicznych.

– Udział w projekcie daje nam dużą szansę rozwoju, uczy też funkcjonowania za granicą – mówi studentka inżynierii środowiska na WBiIŚ PB Agata Witkowska. Wyjaśnia, że we wrześniu Polacy i Litwini wezmą udział w podobnych zajęciach w Hiszpanii. Jak dodaje jej koleżanka Karolina Weremijewicz, to też szansa na sprawdzenie swoich umiejętności językowych, możliwość poznania innych kultur i obyczajów.

Zorganizowanie międzynarodowej szkoły letniej było też wyzwaniem dla nauczycieli akademickich. W tworzenie jej programu oraz dydaktykę zaangażowali się pracownicy wszystkich trzech uczelni partnerskich. Wspólnie opracowali treści, które znajdą się na platformie e-learningowej oraz podręcznik dla studentów. – Nasz projekt zakłada, że kolejnym etapem szkolenia studentów, tuż po zakończeniu szkoły letniej na Politechnice Białostockiej, będą dwutygodniowe kursy na platformie e-learningowej. Dydaktycy z Polski, Hiszpanii i Litwy opracowali rodzaj wirtualnego laboratorium, w którym studenci będą mogą analizować wpływ różnych czynników na budynek – mówi dr inż. Dorota Krawczyk. – Staraliśmy się zaproponować ciekawe, nowoczesne metody nauczania. Ten rok jest więc dla nas testem, czy program spodoba się uczestnikom szkoły i czy osiągniemy założone efekty – dodaje.

Kolejną edycję międzynarodowej szkoły letniej w projekcie VIPSKILLS zaplanowano na 2018 roku, z nową grupą uczestników.

Podczas oficjalnego otwarcia szkoły letniej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej prof. Marta Kosior-Kazberuk powiedziała: – Projekt VIPSKILLS jest szczególnie cenny, bo kładzie równy nacisk na edukację i umiejętności praktyczne studentów. Wierzę, że podczas wspólnych zajęć dowiecie się wiele o technologiach stosowanych w innych krajach, a także oczekiwaniach europejskiego rynku pracy. Cieszę się, że idea umiędzynarodowienia, która jest w tej chwili obowiązkiem szkół wyższych, dla was – uczestników szkoły letniej – wkrótce stanie się życiowym doświadczeniem.

Projekt VIPSKILLS w ramach działania „Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” w programie Erasmus+ zakończy się w 2019 roku. Jednym z jego efektów będzie opublikowanie wszystkich materiałów dydaktycznych, programów szkolenia i rezultatów. Będą z nich mogli bezpłatnie skorzystać wszyscy chętni. Studenci przygotowali mały słownik techniczny w różnych wersjach językowych, a dydaktycy pracują nad wydaniem podręcznika dla studentów.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)