Aktualności
Szkoły wyższe
17 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-17

Połączenie PMWSZ i UO jednak wstrzymane

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wstrzymał decyzję o podpisaniu rozporządzenia w sprawie połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim – poinformowała rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada. Do fuzji miało dojść już 15 lipca.

Jak wyjaśniła rzeczniczka, przyczyną wstrzymania decyzji jest „brak realizacji postanowień porozumienia o współpracy i połączeniu zawartego pod auspicjami Ministerstwa przez władze obydwu uczelni”.

Prace nad połączeniem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim trwały od wielu miesięcy. Rozmowy zostały zerwane w lutym tego roku, kiedy senat PMWSZ uznał warunki, na jakich uczelnia medyczna ma wejść w struktury uniwersytetu, za odbiegające w zasadniczy sposób od wcześniejszych ustaleń. Po fiasku rozmów między uczelniami, na początku czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra, zgodnie z którym PMWSZ miała zostać włączona w struktury uniwersytetu z dniem 15 lipca 2019 roku.

„Wydając rozporządzenie minister wziął pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Włączenie Szkoły do Uniwersytetu odpowiada koncepcji łączenia uczelni w jedną strukturę organizacyjną. Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. Przedsięwzięcie włączenia Szkoły do Uniwersytetu uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na działania projakościowe, powiązany z promowaniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, na których absolwentów istnieje realne zapotrzebowanie w lokalnych środowiskach gospodarczych” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Dalej czytamy, że „włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, co w założeniu skutkować ma podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia. Potrzeba stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach w tym regionie ma kluczowe znaczenie, ponieważ na przestrzeni kilku ostatnich lat w uczelniach województwa opolskiego nastąpił znaczący spadek liczby studentów. Spadek ten wynika nie tylko z odnotowywanego od kilku lat niżu demograficznego, ale także z faktu, że wielu maturzystów, w szczególności tych, którzy uzyskali wysokie wyniki egzaminu maturalnego, poszukuje uczelni bardziej atrakcyjnych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym, a w konsekwencji wybiera kształcenie w innych ośrodkach akademickich poza tym regionem”.

W ogłoszonym przed kilkoma dniami ogólnopolskim rankingu szkół wyższych sporządzonym przez „Perspektywy” PMWSZ w Opole zajęła trzecie miejsce w kategorii uczelni zawodowych. Jak przyznał jej rektor, prof. Tomasz Halski, najwięcej punktów szkoła otrzymała za parametryzację, czyli posiadanie kategorii A i wymianę międzynarodową. Uczelnia kształci obecnie ponad 1,3 tys. studentów i, mimo niżu demograficznego, od kilku lat odnotowuje rosnącą liczbę osób zainteresowanych nauką. W kategorii uczelni akademickich tego samego rankingu Uniwersytet Opolski zajął 48. miejsce.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)