Aktualności
Szkoły wyższe
13 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-13

Połączenie PMWSZ w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego staje się faktem

Włączenie 15 lipca Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego zakłada projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Prace nad połączeniem obu uczelni trwały od wielu miesięcy. Rozmowy zostały przerwane na początku tego roku, kiedy senat PMWSZ uznał, że warunki, na jakich uczelnia medyczna ma wejść w struktury UO w znaczny sposób różnią się od wcześniejszych ustaleń. Po fiasku rozmów między uczelniami minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział, że skorzysta z możliwości połączenia uczelni na mocy rozporządzenia. Planowane połączenie PMWSZ i UO miało nastąpić z nowym rokiem akademickim 2019/2020. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia, zgodnie z którym włączenie szkoły medycznej w struktury UO nastąpi 15 lipca tego roku.

Według projektu rozporządzenia, z dniem włączenia PMWSZ wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych uczelni, a jej mienie wraz z należnościami i zobowiązaniami przechodzą do uniwersytetu. Studenci PMWSZ stają się studentami Uniwersytetu Opolskiego. Jak wyjaśnia uzasadnienie projektu rozporządzenia, włączenie publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku.

„Wydając rozporządzenie minister wziął pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Przedsięwzięcie odpowiada koncepcji łączenia uczelni w jedną strukturę organizacyjną. Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. Uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na działania projakościowe, powiązany z promowaniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, na których absolwentów istnieje realne zapotrzebowanie w lokalnych środowiskach gospodarczych” – czytamy w uzasadnieniu.

Dalej zwrócono uwagę na malejącą liczbę chętnych do studiowania na uczelniach województwa opolskiego i konieczność racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych przez ministerstwo na inwestycje w budowę i rozwój kierunku medycznego na Uniwersytecie Opolskim.

„Zakłada się, że włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, co w założeniu skutkować ma podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia. Potrzeba stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach w tym regionie ma kluczowe znaczenie, ponieważ na przestrzeni kilku ostatnich lat w uczelniach województwa opolskiego nastąpił znaczący spadek liczby studentów. Spadek ten wynika nie tylko z odnotowywanego od kilku lat niżu demograficznego, ale także z faktu, że wielu maturzystów, w szczególności tych, którzy uzyskali wysokie wyniki egzaminu maturalnego, poszukuje uczelni bardziej atrakcyjnych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym, a w konsekwencji wybiera kształcenie w innych ośrodkach akademickich poza tym regionem” – uzasadniają autorzy projektu rozporządzenia.

Przypominają, że połączenie uczelni poparł samorząd województwa opolskiego, a zarząd województwa w piśmie skierowanym 25 lutego 2019 r. do rektorów PMWSZ i UO zaznaczył, że wprowadzone w ostatnim czasie zmiany ustrojowe w systemie szkolnictwa wyższego i nauki stanowią niepowtarzalną szansę na zbudowanie w województwie opolskim nowoczesnego ośrodka akademickiego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)