Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-05-25

Politechnika Białostocka we współpracy z NASK

Usprawnienie i przyspieszenie działań administracyjnych poprzez tworzenie i wdrożenie systemów „withoutpaper” – to cel współpracy nawiązanej przez Politechnikę Białostocką z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.

Umowę o współpracy podpisali: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej oraz Wojciech Pawlak – dyrektor NASK-PIB. Projekty naukowe będą realizowane na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w ramach przyszłych rozpraw doktorskich w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Efektem współpracy ma być stworzenie nowych, bardziej przyjaznych systemów, tak zwanych „withoutpaper”, jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji, zarządzanie aktami prawnymi, i to co najważniejsze – przepływ informacji. Nasze wspólne działania mają usprawnić i przyspieszyć działania administracyjne – wyjaśnia rektor PB.

W ramach projektu EZD RP, jednego z kluczowych przedsięwzięć Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tworzony jest nowy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla polskiej administracji. To narzędzie, które ma nie tylko ułatwić prace urzędników, ale – przede wszystkim – usprawnić ich działanie na rzecz obywateli.

To porozumienie, które dzisiaj podpisujemy, pozwoli nam poczuć siłę zaplecza ważnego ośrodka akademickiego w rozwoju tego produktu i budowaniu kompetencji cyfrowych w naszym instytucie ale też dla naszego państwa i naszego społeczeństwa – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK-PIB.

Bezpośrednią realizacją tego projektu zajmuje się białostocki oddział NASK-PIB.

Budując tak potężne narzędzie odkrywamy pewne obszary w których ewidentnie potrzebujemy algorytmów, które może nie tyle zastąpią człowieka w jego codziennej pracy, ale przynajmniej wesprą w podejmowaniu pewnych decyzji. Mówimy tu o skali kilkuset tysięcy urzędników, którzy na co dzień wykonują często te same czynności, w związku z tym ta współpraca polegać ma na tym, aby wypracować takie algorytmy, znaleźć takie automaty, roboty, które będą tę pracę urzędników ułatwiały optymalizować – podkreśla Mariusz Madejczyk, dyrektor oddziału NASK-PIB w Białymstoku.

Jak dodaje dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB – dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, projekt generuje interesujące problemy z zakresu sztucznej inteligencji, biometrii czy przetwarzania języka naturalnego.

Nasi pracownicy będą mieli możliwość prowadzenia badań na rzeczywistych dużych zasobach danych, a z drugiej strony zmierzą się z problemami, których rozwiązania będą mogły być użyte w nowoczesnych narzędziach używanych szeroko w administracji publicznej – zauważa.

W NASK powstaną nowoczesne produkty wykorzystywane na szeroką skalę w polskiej administracji, a jednocześnie naukowcy z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej będą mieli możliwość prowadzenia badań na dużych i rzeczywistych zasobach danych, przekładając swój dorobek naukowy na praktyczne rozwiązania. Tematyki doktoratów będą związane z obszarami badawczymi, które są określone na podstawie realizowanego przez NASK projektu dotyczącego elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej – EZD RP. System EZD RP ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Będzie umożliwiał  kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach, a także wspomagał m.in.:

  • tworzenie, obsługę i obieg dokumentów elektronicznych i papierowych (w tym korespondencji wpływającą i wychodzącą),
  • zarządzanie aktami i dokumentami w aktach spraw, elektronicznymi i papierowymi, w tym ich udostępnianie i archiwizowanie,
  • zarządzanie informacją.

Projekt EZD RP realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z wojewodą podlaskim.

MK, źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)