Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Fot. Maciej Giedrojć Juraha
Opublikowano: 2022-04-05

Politechnika Białostocka współpracuje z Lasami Państwowymi

Prowadzenie wspólnych badań naukowych czy studiów podyplomowych obejmuje porozumienie o współpracy, jakie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku podpisała Politechnika Białostocka.

Umowa obejmuje m.in. prowadzenie badań środowiska leśnego i wdrażanie innowacyjnych technologii związanych z hodowlą i pozyskiwaniem drewna oraz badaniem wpływu gospodarki leśnej na środowisko, współpracę przy realizacji procesu dydaktycznego, w tym zajęć praktycznych studentów, praktyk studenckich i prac dyplomowych, a także organizację studiów podyplomowych. Głównym beneficjentem tych działań będzie Instytut Nauk Leśnych PB, który kształci leśników, a jego naukowcy prowadzą szeroko zakrojone innowacyjne badania.

Porozumienie otwiera nowe możliwości współpracy, ale nie ogranicza się tylko do Instytutu Nauk Leśnych, lecz także innym jednostkom uczelni. Lasy to nasze wspólne dobro – brońmy je i dbajmy o nie. Cenimy je bardzo, ale ważne żebyśmy w ich sprawie działali wspólnie – zaznaczyła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Znaczenie współpracy z największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce podkreślił mgr inż. Andrzej Józef Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Las jest jak wielkie, otwarte laboratorium, sala wykładowa, którą z największą przyjemnością udostępnimy i liczymy na to, że ta nauka rzeczywiście pójdzie w las. Liczymy, że studenci kształcący się na Politechnice Białostockiej zdobędą ogromną wiedzę, przydatną w Lasach Państwowych, bo dla leśnika las jest najważniejszy – mówił.

Studenci w ramach studiów na kierunku leśnictwo zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia otrzymują szeroką wiedzę pozwalającą na pracę w jednostkach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną przyrody i środowiska: w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, a także w gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem, m.in. w zakładach usług stosowanych w gospodarce leśnej, leśnych zakładach naukowo-badawczych oraz jednostkach administracji publicznej.

Postęp technologiczny zawsze polegał na współpracy nauki z praktyką i chcemy taką współpracę rozwijać dla dobra lasów i dobra regionu. Musimy pracować nad tym, żeby nasze lasy były zdrowe, żeby były odporne, żeby były różnorodne. Musimy dbać też o to, żeby były wielofunkcyjne i służyły zarówno ludziom, którzy wypoczywają, tym, którzy tam pracują, i tym, którzy wykorzystują naturalne odnawialne surowce w postaci drewna – przekonuje dr inż. Robert Cierech, Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Białymstoku.

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach porozumienia będą udokumentowane w postaci prac dyplomowych realizowanych przez studentów Politechniki Białostockiej, opracowań, publikacji i referatów naukowych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)