Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lipca
Fot. Paweł Jankowski
Opublikowano: 2021-07-06

Politechnika Białostocka zacieśnia współpracę z Głównym Urzędem Miar

Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar. Pozwoli ono na  inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, m.in. monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza.  

Umowę podpisali: rektor PB dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, oraz prezes GUM prof. dr hab. Jacek Semaniak. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Metrologia jest obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej. W planach mamy prace naukowe, dydaktyczne,  edukacyjne i bardzo konkretne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego – zapowiada rektor PB.

W ramach współpracy podejmowane będą zagadnienia związane z ochroną środowiska, z budową mierników przepływowych i wprowadzeniem jednolitych zasad w monitoringu stanu zanieczyszczeń środowiska, w szczególności zanieczyszczeń powietrza. Efektem może być opracowanie państwowego wzorca jakości powietrza, zgodnie z którym optymalizowane będą przyrządy do przepływowego pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu np. PM2,5 i PM10. Dzięki takim pracom możliwe będzie sprawdzanie poprawności czy też określenie dokładności badania jakości powietrza.

Mamy nadzieję na efektywną współpracę w zakresie kształcenia kadry metrologicznej – mówi prezes GUM. – Oferujemy atrakcyjne miejsca pracy zarówno w Warszawie, jak i w naszym kampusie świętokrzyskim oraz w okręgowych jednostkach. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy będą do nas przychodzili mieli niezwykle atrakcyjną ścieżkę doskonalenia własnych umiejętności poprzez realizację doktoratów wdrożeniowych, których część będzie realizowana w Politechnice Białostockiej.

Warto zauważyć, że uczelnia, a konkretnie Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, już wcześniej współpracowała z GUM w zakresie przygotowania urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez metrologów. W kolejnym etapie zapowiedziano przygotowanie wspólnej oferty dla środowiska biznesowego związanej z certyfikacją wszelkich urządzeń pomiarowych, które są wykorzystywane w życiu codziennym, w biznesie w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

Pomiar jest podstawowym sposobem poznania informacji o rzeczywistości, jak również weryfikacji pewnych hipotez naukowych. Tematu ochrony środowiska, który obejmowałby województwa ze ściany wschodniej, pod kątem metrologii nikt jeszcze nie eksplorował. Liczymy, że wspólnie staniemy się takimi twórcami nowego kierunku badań o charakterze nie tylko teoretycznym ale także bardzo praktycznym – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)