Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Opublikowano: 2022-05-18

Politechnika Gdańska dołącza do konsorcjum ENHANCE

Jeszcze przed rozstrzygnięciem tegorocznego konkursu wiadomo, że będziemy mieli piętnasty Uniwersytet Europejski. Status ten uzyska Politechnika Gdańska po dołączeniu do konsorcjum ENHANCE. Ponieważ jest w nim już Politechnika Warszawska, zatem po raz pierwszy w jednym sojuszu znajdą się dwie polskie uczelnie.

Konsorcjum ENHANCE skupia siedem czołowych, europejskich uczelni technicznych: Politechnikę w Berlinie (lider), RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnikę w Mediolanie, Politechnikę w Walencji i Politechnikę Warszawską. Kształci się w nich łącznie 245 tys. studentów, a zatrudnienie znalazło ponad 41,3 tys. pracowników. W ciągu ostatnich pięciu lat w różnych programach wymiany między uczelniami ENHANCE wzięło udział 4,4 tys. pracowników i studentów. Partnerzy uzyskali w sumie ponad 4 tys. patentów. Podczas ostatniego spotkania w ramach sojuszu, którego gospodarzem w połowie maja była Politechnika Warszawska, zadecydowano o powiększeniu grona członków o kolejne trzy uczelnie. Politechnikę w Zurychu,  Uniwersytet Techniczny Delft oraz Politechnikę Gdańską.

Dołączenie do grona tak uznanych uczelni to wielki prestiż i wyróżnienie, które da naszej uczelni zupełnie nowe możliwości rozwoju. To także szansa na konstruktywny udział w rozwoju ambitnego projektu budowy europejskich uniwersytetów. Podczas obrad rozmawialiśmy m.in. o tym, na jakich polach i w jakim zakresie zamierzamy współpracować z pozostałymi uczelniami, które wchodzą w skład ENHANCE, a także o treści wniosku do Komisji Europejskiej, która zatwierdzi poszerzenie. Współpraca między naszymi uczelniami już teraz jest bliska i rozwojowa. Z całą pewnością będziemy ją rozwijać w przyszłości – przekonuje prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Celem projektu ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, które przyjęły uczelnie ENHANCE, obejmują m.in.: wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych. Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

ENHANCE uzyskało status Uniwersytetu Europejskiego w 2020 roku. W sumie w dwóch dotychczasowych konkursach wyłoniono 41 takich konsorcjów, które na zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, otrzymały od Komisji Europejskiej w sumie 287 mln euro. W tym gronie są także: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Politechnika Poznańska (EUNICE).

Nabór do trzeciej edycji zakończył się 22 marca. O status Uniwersytetu Europejskiego ubiegają się w niej m.in. Politechnika KoszalińskaPolitechnika BiałostockaSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieSzkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozstrzygnięcie na przełomie czerwca i lipca.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)