Aktualności
Szkoły wyższe
22 Września
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2023-09-22

Politechnika Gdańska i PKP Intercity nawiązują współpracę

Politechnika Gdańska zawarła umowę o współpracy naukowo-technicznej z PKP Intercity. W ramach porozumienia powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na doświadczeniu naukowców i know-how spółki. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych.

Umowę o współpracy, która ma na celu stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne świadczenie usług, podpisali: prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej oraz Artur Resmer – członek zarządu PKP Intercity. Porozumienie otwiera szereg możliwości w rozwijaniu oferty edukacyjnej uczelni z czynnym zaangażowaniem spółki, umożliwiając m.in. organizację kursów, szkoleń, studiów dualnych, studiów podyplomowych, a także usprawni rozwój istniejących już kierunków i specjalności poprzez lepsze dostosowanie do potrzeb rynku transportu szynowego. Studenci Politechniki Gdańskiej będą mogli skorzystać m.in. ze staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

Jestem przekonany, że skorzystają nie tylko nasi studenci, którym oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, lecz także branża kolejowa, która zyska świetnie przygotowanych  specjalistów. Istotna jest dla nas również możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć na szeroko rozumianym polu naukowo-badawczym – podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Przedmiotem umowy jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej, m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Jesteśmy w trakcie realizacji największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Rozwijamy nie tylko nasz tabor czy stacje postojowe, ale także zmieniamy wnętrze naszej organizacji oraz wdrażamy coraz więcej rozwiązań cyfrowych. Naszym działaniom sprzyjać będzie wyspecjalizowana kadra, oparta na wysokiej klasy specjalistach wywodzących się z czołowych polskich szkół wyższych. Jesteśmy pewni, że korzyści ze współpracy odniosą obie strony, zarówno my, jak i środowisko naukowe – przekonuje Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Ważnym punktem porozumienia będzie też promocja branży kolejowej oraz pokazywanie jej rozwoju i dorobku przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej. Planowane są także wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, a także planowanie wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Gdańska to siódma uczelnia, która nawiązała współpracę z PKP Intercity. Wcześniej narodowy przewoźnik podpisał podobne umowy z Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Akademią Leona Koźmińskiego i Wojskową Akademią Techniczną.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)