Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lutego
Opublikowano: 2023-02-22

Politechnika Koszalińska współtworzy europejskie centrum kształcenia dualnego

Politechnika Koszalińska współuczestniczy w tworzeniu Centrum Doskonałości Kształcenia Dualnego. Nowa europejska instytucja szkolnictwa wyższego będzie dostarczać ekspertyz z zakresu potrzeb rynku pracy przyszłości i działać na rzecz globalnych wyzwań wraz ze studentami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Koszalińska uczelnia jest jednym z dziewięciu partnerów konsorcjum EU4DUAL wyłonionego w ostatnim konkursie European Universities. W skład sojuszu wchodzi dziewięć szkół wyższych – uniwersytetów, politechnik i akademii nauk stosowanych z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Austrii, Finlandii, Francji, Węgier, Chorwacji i Malty. Liderem jest baskijski Mondragon Unibertsitatea. W prace zaangażowane są także przedsiębiorstwa z każdego z uczestniczących krajów, które wspólnie ze światem nauki chcą promować innowacyjne kształcenie i poszukiwanie nowych talentów. Celem konsorcjum jest stworzenie Uniwersytetu Europejskiego, który będzie nastawiony na kształcenie praktyczne.

Zamierzamy rozwijać studia dualne w oparciu o doświadczenia naszych partnerów EU4DUAL. Pierwsze zostaną uruchomione w roku akademickim 2024/2025. Będą projektowane i rozwijane przy silnej współpracy z partnerami biznesowymi. Do 2030 roku planujemy uzyskać największą liczbę kierunków dualnych wśród uczelni w regionie i zaoferować studia praktyczne na wszystkich kierunkach studiów – zapowiada dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

W założeniu inicjatorów projektu, sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą się wzajemnie przenikać. Center of Excellence on Dual Education będzie dostarczać ekspertyz z zakresu potrzeb rynku pracy przyszłości i działać na rzecz globalnych wyzwań.

Chcemy udoskonalić – na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim – zasady współpracy między systemem edukacji wyższej i otoczenia społeczno-gospodarczego. Razem z pozostałymi partnerami opracujemy wspólne programy kształcenia dla kierunków praktycznych i studiów dualnych, a także zainicjujemy badania naukowe w tym obszarze. Kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu tzw. mikroreferencji (microcredentials), tzn. szkoleń, certyfikatów czy uznawania efektów uczenia się zdobytymi poza szkolnictwem – wylicza dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Wśród firm, z którymi PK współpracuje w ramach prowadzonych kursów, np. tworząc zamawiane specjalności, są m.in. GlobalLogic (wchodząca w skład koncernu Hitachi), GEA, Drutex czy Signify. Z pewnością możliwości te zwiększy uczestnictwo w sojuszu EU4DUAL, w którego uczelniach członkowskich kształci się ponad 80 tys. studentów. Przewiduje się, że co najmniej połowa z nich weźmie udział w projekcie międzynarodowej mobilności.

Oprócz programu Erasmus+ będziemy rozwijać Blended Intensive Programme, czyli połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej dla ułatwienia pracy zespołowej i wymiany doświadczeń, a także inne dostępne formy krótkich mobilności. Szacujemy, że w tym roku 1/3 naszych studentów weźmie udział w projektach międzynarodowych. Chcemy także podwoić liczbę studentów międzynarodowych – dodaje prof. Zawadzka.

W ramach grantu przyznanego przez Komisję Europejską Politechnika Koszalińska otrzymała ponad 1,8 mln euro.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)