Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Źródło: Politechnika Krakowska
Opublikowano: 2022-03-08

Politechnika Krakowska będzie kształcić w języku ukraińskim

W nowym roku akademickim Politechnika Krakowska uruchomi bezpłatne studia inżynierskie w języku ukraińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem.

Kształcenie będzie się odbywać na kierunkach: budownictwo oraz transport na Wydziale Inżynierii Lądowej. Studia będą miały unikatową formułę, niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W jej przygotowanie i realizację są zaangażowani m.in. ukraińscy nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej, studiujący już na PK Ukraińcy oraz polskie firmy partnerów wydziału.

Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr. W pierwszym semestrze zajęcia byłyby prowadzone całkowicie po ukraińsku, w drugim – po ukraińsku i polsku. Od trzeciego semestru już większość zajęć mogłaby być prowadzona w języku polskim, z elementami zajęć w języku ukraińskim. Zdajemy sobie sprawę z wielu formalnych wyzwań, jakie przed nami stoją, ale mamy nadzieję, że w ich pokonaniu pomogą nam systemowe rozwiązania, nad którymi pracuje już Ministerstwo Edukacji i Nauki, zachęcając polskie uczelnie do przyjmowania Ukraińców – mówi prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.

Oferta Politechniki Krakowskiej jest pomyślana tak, by pomóc kandydatom z Ukrainy m.in. w pokonaniu bariery językowej i w adaptacji do studiów w Polsce. W normalnych okolicznościach obcokrajowcy nie znający języka polskiego, a chcący w nim studiować, przygotowują się do studiów przez roczne kursy przygotowawcze. Prowadzi je m.in. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Teraz trzeba działać szybciej, stąd pomysł na studia w języku ukraińskim.

Studenci z Ukrainy uczyliby się jednocześnie przedmiotów inżynierskich, jak i języka polskiego. Chodzi o to, by bariera językowa nie stanowiła przeszkody w podjęciu studiów w Polsce i nie opóźniała tego kluczowego momentu, czyli rozpoczęcia stricte inżynierskiej edukacji – wyjaśnia dziekan Szarata.

W adaptacji do studiów w Polsce pomogą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej pochodzący z Ukrainy, którzy już mocno zaangażowali się w przygotowanie kształcenia w języku ukraińskim. Będą prowadzić zajęcia i opiekować się grupą ukraińskich studentów. Program studiów na kierunku budownictwo w j. ukraińskim będzie obejmował ten sam zakres tematyczny, co wyróżniony właśnie certyfikatem doskonałości kształcenia politechniczny program studiów w j. polskim. Jest w nim wiele przedmiotów dotyczących np. konstrukcji budowalnych, oceny ich stanu i pracy w różnych warunkach, które będzie szczególnie przydatna ukraińskim inżynierom. Tę wiedzę można wykorzystać na potrzeby oceny stan budynków po uszkodzeniach wojennych i projektowania dla nich rozwiązań technicznych. Analogiczne podejście zostanie zastosowane na kierunku transport.

Studenci z Ukrainy będą mogli skorzystać z pakietu zajęć dodatkowych – wyrównawczych z matematyki i chemii czy poświęconych ukraińskim normom budowalnym. W efekcie będą kończyć studia z inżynierskim dyplomem europejskim oraz z kompetencjami i wiedzą sprofilowaną również na potrzeby Ukrainy – wyjaśnia dr hab. Vitalii Naumow, prof. PK z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Nowi studenci będą mogli liczyć na wsparcie pracowników administracyjnych uczelni, samorządu studentów oraz starszych kolegów, którzy już studiują na PK i deklarują pomoc w adaptacji.

Politechnika Krakowska pracuje nad przygotowaniem oferty kształcenia dla osób z Ukrainy również na innych kierunkach. Uczelnia włączyła się także w pomoc dla Ukrainy. Trwa zbiórka darów dla tych, którzy zostali w swoim kraju oraz przybywających do Krakowa. Studenci i pracownicy angażują się w wolontariat w miejscach opieki nad uchodźcami w Krakowie. Wkrótce ruszy też wśród społeczności Politechniki zbiórka pieniężna na kolejne akcje pomocowe. Uczelnia wzmocniła też wsparcie socjalne i psychologiczne dla studentów z Ukrainy. Oferuje także kurs języka polskiego dla uchodźców i współpracuje ze służbami państwa w zakresie lokowania pod Wawelem osób przybywających z Ukrainy. Ruszył też specjalny serwis na głównej stronie uczelni z aktualnymi informacjami m.in. o inicjatywach pomocowych w językach polskim i ukraińskim.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)