Aktualności
Szkoły wyższe
05 Lipca
Dr hab. inż. Tomasz Kapecki i Tomasz Gierat przypieczętowali porozumienie o współpracy, fot. Jan Zych
Opublikowano: 2023-07-05

Politechnika Krakowska inicjuje współpracę z Ojcowskim Parkiem Narodowym

Politechnika Krakowska i Ojcowski Park Narodowy rozpoczynają współpracę badawczą, edukacyjną i inżynierską. Jej celem jest wykorzystanie potencjału uczelni dla wzmocnienia specjalistycznej ochrony cennej enklawy unikatowych wartości przyrodniczych, kulturowych, społecznych  i edukacyjnych.

Umowę sygnowali prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, i Tomasz Gierat, dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego. W ramach współpracy studenci PK na cennych przyrodniczo terenach OPN będą  mogli realizować plenery rysunkowe i malarskie, odbywać ćwiczenia projektowe w ramach zajęć na studiach i I II stopnia, przeprowadzać inwentaryzacje budowlane i inwentaryzacje zieleni, służące m.in. realizowaniu prac inżynierskich i magisterskich poświęconych tematyce chronionych obszarów przyrodniczych.

Porozumienie zakłada także opracowywanie przez pracowników i studentów PK koncepcji architektonicznych i projektów urbanistycznych dla obiektów i obszarów Parku, a także przygotowywanie przez specjalistów uczelni ekspertyz, opinii i analiz, służących rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym gospodarowaniem bezcenną tkanką OPN. Na terenie rezerwatu organizowane będą też wystawy prac studenckich dotyczących tej cennej enklawy.

Dla Ojcowskiego Parku Narodowego bardzo istotną korzyścią ze współdziałania będzie wsparcie merytoryczne, naukowe, a przede wszystkim praktyczne ze strony studentów i ekspertów Politechniki Krakowskiej dla realizowanych przez nas działań, szczególnie w zakresie utrzymania i remontów naszych obiektów, zwłaszcza tych objętych ochroną konserwatorską. Ta pomoc ze strony specjalistów będzie służyć zachowaniu substancji technicznej zabytków dla kolejnych pokoleń. Studenci oraz pracownicy naukowi PK będą mogli realizować wszelkie zadania dydaktyczne i naukowe w ramach realizowanych ćwiczeń terenowych na obszarze OPN, także podejmować wyzwania architektoniczne i konserwatorskie, dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Opracowania  związane z architekturą krajobrazu czy projekty urbanistyczne będzie można wykorzystywać jako cenne wsparcie, np. przy procedowaniu lokalnych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego – zaznacza Tomasz Gierat, dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego.

Z nowym partnerstwem duże nadzieje wiąże także Politechnika Krakowska.

Współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym daje naszym studentom szansę na przećwiczenie – w przestrzeni o silnych walorach kulturowych, zabytkowych i przyrodniczych – działań, które będą potem podejmować w zawodowej praktyce architektów, architektów krajobrazu i inżynierów. Położenie tej niezwykłej enklawy w bliskości Krakowa na pewno pobudzi wyobraźnię naszych młodych architektów i urbanistów. A późniejsze prezentacje prac projektowych czy studialnych studentów w tak niezwykłym krajobrazie staną się bezcennym doświadczeniem, budującym zawodowe CV naszych absolwentów – podkreśla dr hab. inż. Tomasz Kapecki, prorektor PK, który koordynuje współpracę ze strony uczelni.

Jak zaznacza, Wydział Architektury z Katedrą Architektury Krajobrazu oraz Wydział Inżynierii Lądowej mają wiele do zaoferowania nowemu partnerowi.

Szczególnie cenne będą na pewno inwentaryzacje wielobranżowe, tworzone na potrzeby Parku koncepcje architektoniczne i urbanistyczne czy inwentaryzacje dendrologiczne – uważa prof. Kapecki.

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku dla ochrony cennych przyrodniczo, krajobrazowo i historycznie terenów Doliny Prądnika w Małopolsce. Obecnie obejmuje powierzchnię 2145,62 ha (w podkrakowskich gminach: Jerzmanowice – Przeginia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki), z czego ponad 70% stanowią zbiorowiska leśne. Park udostępniany jest dla celów: naukowych (ma też własną pracownię naukowo-badawczą), edukacyjnych i turystycznych. Jest tu wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, jaskiń, obiektów zabytkowych (Zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie, zespół sakralny Pustelni bł. Salomei), malowniczych szlaków turystycznych.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)