Aktualności
Szkoły wyższe
20 Października
Opublikowano: 2017-10-20

Politechnika Krakowska odznaczona

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki wyróżniona została Odznaką Honorową Zasłużony dla Grupy Azoty. W ten sposób Grupa Azoty SA podkreśliła znaczenie dwustronnej, trwającej od wielu lat współpracy, która zaowocowała realizacją różnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych.

Dzięki podjętej kooperacji powstał program stypendialny przeznaczony dla studentów Politechniki Krakowskiej osiągających sukcesy w obszarach chemii, inżynierii i technologii chemicznej, a więc w tych dziedzinach naukowych, których profil jest zbieżny z profilem działalności Grupy Azoty. Dodatkową korzyścią wynikającą z bilateralnej współpracy jest wdrożenie programu praktyk i staży studenckich, przygotowywanie prac inżynierskich oraz magisterskich odpowiadających zapotrzebowaniu ze strony Grupy Azoty, a także organizacja na krakowskiej uczelni seminarium prowadzonego przez ekspertów z Grupy Azoty SA Technologia źródłem biznesu.

Dodać należy poza tym, że od tego roku akademickiego program studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej rozszerzony został o nowy przedmiot Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty SA. Ponadto zakłady firmy mieszczące się w Tarnowie wykorzystane zostaną jako miejsce, w którym prowadzone będą zajęcia laboratoryjne, a oprócz tego studenci uzyskają możliwość realizowania koncepcji z zakresu bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)