Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Źródło: Politechnika Krakowska
Opublikowano: 2022-04-05

Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę z Muzeum Lotnictwa Polskiego

Wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, organizacja szkoleń, wykładów otwartych i wizyt technologicznych, projekty dydaktyczne i promocyjne, wsparcie naukowych ekspertów dla ochrony lotniczego dziedzictwa, a także zainicjowanie prac nad uruchomieniem kształcenia w obszarze lotnictwa i astronautyki – to pola współpracy, którą podejmą Politechnika Krakowska i Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Umowę o długofalowej kooperacji sygnowali 5 kwietnia Tomasz Kosecki – dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i dr hab. inż. Tomasz Kapecki – prorektor Politechniki Krakowskiej. We wspólne działania zaangażowane będą cztery wydziały.

Eksperci Wydziału Architektury PK będą uczestniczyć m.in. w prowadzeniu wspólnych badań nad lotniczym dziedzictwem architektonicznym, urbanistycznym i krajobrazowym oraz nad budownictwem zrównoważonym. Podejmą też działania na rzecz planowania przestrzennego i opracowania projektów urbanistycznych i architektoniczno-krajobrazowych dla terenów muzealnych. Współpraca obejmie także „Przestrzenne Muzeum Lotnictwa”, czyli projekty badawcze, studialne, realizacyjne i promocyjne dotyczące terenów lotniczych i lotniczych miejsc pamięci poza krakowską siedzibą Muzeum.

Z kolei specjaliści i studenci Wydziału Inżynierii Lądowej PK zajmą się m.in.: modernizacją hal wystawienniczych i budynku Muzeum, nawierzchni lotniskowych oraz infrastrukturą ruchu pieszego, a także procesami logistycznymi (transport ponadgabarytowych ładunków), zarządzania i optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej i planowania obsługi komunikacyjnej Muzeum.

Naukowcy i studenci Wydziału Mechanicznego PK będą realizować działania służące konserwacji, odbudowie i obsłudze eksponatów i urządzeń muzealnych, udzielą pomocy technicznej w zakresie konserwacji i uzupełniania zbiorów, w tym wykonania elementów konstrukcyjnych zabytkowych samolotów. Współpraca z muzealnikami obejmie także projekty dydaktyczne: praktyki studenckie, realizację zajęć dydaktycznych na terenie Muzeum (m.in. z zakresu silników przepływowych czy z wykorzystaniem ekspozycji tłokowych silników spalinowych), stworzenie w Muzeum stanowiska dydaktycznego oraz wzajemne korzystanie z zasobów partnerów podczas oficjalnych wizyt gości z innych ośrodków naukowych i muzealnych, krajowych i zagranicznych.

W przypadku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki PK kooperacja dotyczyć będzie m.in. uruchomienia na uczelni interdyscyplinarnego kształcenia na kierunku/specjalności lotnictwo  i astronautyka z wykorzystaniem warsztatów i samolotów Muzeum oraz przy zaangażowaniu wykładowców i praktyków branży lotniczej. Eksperci WIŚiE mogą służyć także wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do zaopatrzenia budynków muzeum czy projektowania dla infrastruktury muzealnej układów wentylacji i klimatyzacji, bazujących na OZE.

Powstałe w 1963 roku Muzeum Lotnictwa Polskiego chroni i prezentuje polskie oraz światowe dziedzictwo lotnicze. Jest zlokalizowane na historycznym lotnisku Rakowice-Czyżyny. Misją placówki jest zachowanie dla potomności dziedzictwa polskiego i światowego lotnictwa, opowiadanie o jego fenomenie, kreowanie zainteresowania nauką i techniką oraz wskazywanie pozytywnych wzorców patriotycznych i wychowawczych poprzez upamiętnianie losów i postaw lotników polskich walczących o niepodległość Rzeczpospolitej. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową, wydawniczą i konserwatorską. Kampus Politechniki Krakowskiej w Czyżynach sąsiaduje z siedzibą Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Małgorzata Syrda-Śliwa, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)