Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2024-06-27

Politechnika Krakowska zaczyna współpracę z Teatrem im. Słowackiego

Współpracę w obszarze kształcenia i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych rozpoczynają Politechnika Krakowska i Teatr im. Słowackiego w Krakowie.

List intencyjny o współpracy podpisali: prof. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej oraz Krzysztof Głuchowski – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego. Obaj zadeklarowali współpracę w obszarze kształcenia i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych. Uczelnia zapewni wsparcie w obszarze budownictwa, architektury, konserwacji zabytków. W prace na rzecz teatru włączy też studentów.

Eksperci Politechniki będą wspomagać teatr m.in. w dbaniu o zabytkową tkankę jego siedzib, zostaną też konsultantami przedsięwzięć inwestycyjnych krakowskiej instytucji. Studenci Politechniki – w formie konkursów koncepcyjnych oraz w ramach prac dyplomowych – podejmą inżynierskie tematy, pojawiające się w działalności i planach rozwoju teatru. Mistrzowie sztuki teatralnej włączą się z kolei w edukację inżynierów.

Wśród obszarów kooperacji w liście intencyjnym wskazano m.in.:

  • opracowywanie opinii konserwatorskich, w tym przygotowywanych w związku z koniecznością uzyskania uzgodnień Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
  • przygotowywanie ekspertyz budowlanych (opracowanych przez rzeczoznawców);
  • doradztwo na etapie przygotowania (warunki konkursów, przetargów) i realizacji inwestycji (konsultacje doboru rozwiązań techniczno-budowlanych, elementów wyposażenia);
  • analizy rozważanych przedsięwzięć, w szczególności w formie konkursów studenckich oraz magisterskich projektów dyplomowych;
  • przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Teatru wybranych wykładów monograficznych dla studentów Politechniki;
  • przygotowanie i prowadzenie przez pracowników uczelni szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników Teatru;
  • organizowanie i udział w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych;
  • wspólne aplikowanie o projekty badawcze i ich realizację.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie działa nieprzerwanie od 1893 roku i jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich scen. Wystawia spektakle m.in. w zabytkowych krakowskich budynkach – Dużej Scenie przy placu św. Ducha 1, w Domu Machin (dawniej Scena Miniatura) przy pl. Św. Ducha 2 oraz przy ul. Rajskiej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)