Aktualności
Szkoły wyższe
27 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-27

Politechnika Łódzka w europejskiej sieci na rzecz zrównoważonego budownictwa

Ogólnounijną sieć szkoleniową, będącą wsparciem dla europejskiego sektora budowlanego, stworzy konsorcjum 14 jednostek akademickich, ośrodków badawczych i organów administracji publicznej. Wśród nich jest także Politechnika Łódzka. 

Konkurs na uruchomienie Nowej Europejskiej Akademii Bauhausu realizowany był w ramach programu Horyzont Europa. Wyłonione w nim międzynarodowe konsorcjum NEBA Alliance skoncentruje się na takich wartościach, jak zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne, oraz będzie wspierać wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w biogospodarce o obiegu zamkniętym. W skład zwycięskiego konsorcjum weszło 14 partnerów z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Włoch oraz Polski. Nasz kraj reprezentowany jest przez Politechnikę Łódzką.

Dołączamy do inicjatywy utworzenia ogólnounijnej sieci szkoleniowej. Będzie ona wsparciem dla europejskiego sektora budowlanego, znaczącego emitera gazów cieplarnianych. Cieszę się, że to kolejne partnerstwo udowadnia nasze działania związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu w biogospodarce o obiegu zamkniętym – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Konsorcjum tworzą jednostki akademickie, ośrodki badawcze, organy publiczne i sieci europejskie. Liderem grantu jest Slovenian University of Primorska.

NEBA Alliance dzięki swojej zróżnicowanej wiedzy specjalistycznej w całej UE, zajmie się lukami w kwalifikacjach w sektorze budownictwa zrównoważonego i zagadnieniami dotyczącymi obiegu zamkniętego, a także stworzy lepsze możliwości zatrudnienia na poziomie regionalnym i krajowym, jednocześnie promując wysoką jakość w budownictwie. NEB Academy to flagowa inicjatywa The European Year of Skills, która przyśpieszy podnoszenie i zmianę kwalifikacji w ekosystemie budowlanym. Kładzie ona nacisk na znaczenie szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu rozwijania potrzebnych umiejętności, w tym w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej w sektorze budowlanym. W ramach realizacji grantu powstaną między innymi wzorcowe centra kompetencji – wyjaśnia dr hab. inż. arch.Aneta Kępczyńska-Walczak z Instytutu Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.

Poprzez sieć centrów z istniejącymi placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi Akademia zapewni spójne i dostępne szkolenia online i stacjonarne oraz będzie promować międzyregionalną wymianę umiejętności i najlepszych praktyk.

GaL, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)