Aktualności
Szkoły wyższe
10 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-10

Politechnika Łódzka wykształci specjalistów na potrzeby energetyki jądrowej

Politechnika Łódzka podpisała porozumienie ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, dotyczące kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W Polsce, po przerwaniu realizacji projektu elektrowni w Żarnowcu, studia w tym zakresie zostały w dużym stopniu ograniczone.

Działania w ramach współpracy dotyczą uruchomienia międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej. Absolwenci studiów będą współuczestniczyć w procesie inwestycyjnym, a następnie w eksploatacji nowo powstałej elektrowni jądrowej w Polsce. W programie studiów, obok zajęć obejmujących stricte techniczne aspekty, autorzy przewidzieli przedmiot dotyczący społeczno-socjologicznych uwarunkowań rozwoju energetyki jądrowej. W tej dziedzinie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dysponuje niezbędnym doświadczeniem, a naukowcy z Politechniki Łódzkiej fachową wiedzą.

Przemysł jądrowy jest branżą, która zgodnie z zapowiedziami budowy pierwszych reaktorów energetycznych, znacząco rozwinie się w Polsce już w niedalekiej przyszłości. Będzie ona potrzebowała dobrze wykształconych kadr, a uczelnia jest miejscem, które oferuje możliwości kształcenia przez całe życie. Nasi absolwenci będą już niebawem bardzo potrzebni – mówił podczas podpisania umowy prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Przewiduje się, że już wkrótce w naszym kraju potrzebne będą kompetentne kadry w zakresie energetyki jądrowej, wykorzystania technologii jądrowych i radiacyjnych, bezpieczeństwa radiologicznego, inżynierii materiałowej ukierunkowanej na wykorzystanie materiałów w warunkach silnej ekspozycji na promieniowanie jonizujące, bezpiecznego postępowania z materiałami i odpadami promieniotwórczymi i w wielu innych obszarach bezpośrednio lub pośrednio związanych z bardzo szerokim obszarem energetyki jądrowej.

Odtworzenie zaplecza kadrowego gwarantującego efektywne i bezpieczne rozwijanie sektora EJ zajmie niewątpliwie wiele lat. Jedną z form wsparcia procesu odtwarzania tego zaplecza kadrowego mogą być studia podyplomowe kierowane do kadry inżynieryjnej, kierowniczej, menadżerskiej sektora energetycznego oraz przyszłego sektora jądrowego. Dostarczenie tego rodzaju wiedzy do słuchaczy studiów podyplomowych przyczyni się do rozwoju kadry zarządzającej w sektorze energetyki jądrowej, co w dłuższej perspektywie będzie miało wpływ na rozwój i kształtowanie polityki energetycznej kraju – wyjaśnia dr hab. inż. Piotr Szajerski z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej.

MITR od wielu lat jest zaangażowany w badania nad wykorzystaniem źródeł promieniowania w różnych dziedzinach nauki, medycyny i przemysłu, monitoring skażeń promieniotwórczych, badania w kierunku przetwarzania i zabezpieczania odpadów promieniotwórczych oraz w badania zagrożeń związanych z występowaniem promieniotwórczości naturalnej. W Instytucie są również prowadzone prace nad przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów z przemysłu chemicznego o zwiększonej promieniotwórczości naturalnej.

Instytut jest członkiem krajowych i europejskich sieci pomiarowych mających na celu wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Dysponuje wysokosprawnymi źródłami promieniowania, tj. największą w kraju komorą radiacyjną oraz akceleratorem elektronów, a także laboratoriami radiometrycznymi zajmującymi się oznaczaniem sztucznych i naturalnych izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych, żywności, odpadów przemysłowych i w innych materiałach.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)