Aktualności
Opublikowano: 2018-02-08

Politechnika Rzeszowska będzie współpracowała z PKO BP

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z PKO Bankiem Polskim. Jest ona konsekwencją bardzo wysokiej oceny absolwentów Politechniki, którzy pracują w banku.

Umowa o współpracy została podpisana przez prof. Mariusza Oleksego, prorektora Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką i Andrzeja Leszczyńskiego, dyrektora Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO BP.

– Dzięki współpracy z PKO BP absolwenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość znalezienia pracy w dużej instytucji finansowej. Pracują jako administratorzy systemów IT, gwarantując ciągłość pracy banku oraz niezakłócony dostęp do usług oferowanych przez PKO BP – przyznaje prof. Mariusz Oleksy, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.

Przedstawiciele banku tłumaczą, że dla ich firmy współpraca z Politechniką Rzeszowską ma kluczowe znaczenie w zakresie specjalistów z branży IT, którzy stanowią trzon administratorów systemów informatycznych. W PKO BP bardzo wysoko ocenia się poziom wykształcenia absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, którzy są zatrudnieni w Pionie Eksploatacji i Infrastruktury.

– Aż 9 osób, które studiowało na Politechnice pracuje w PKO Banku Polskim z systemami MainFrame i systemami macierzy dyskowych. Administrowane przez nich platformy są wykorzystywane przez centralny system bankowy obsługujący 9 milinów klientów i ponad 20 proc. transakcji finansowych w Polsce. Szczególnie ważna jest ich umiejętność obsługi systemów IBM MainFrame, co wyróżnia absolwentów Politechniki Rzeszowskiej spośród innych uczelni – mówi Andrzej Leszczyński, dyrektor Pionu Eksploatacji i Infrastruktury PKO BP.

Efektem podpisanej umowy będzie prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, organizowanie praktyk i staży studenckich, wspólne organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce powiązanej z sektorem finansowym. Umowa obejmuje też organizację i wspólne prowadzenie analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych, współdziałanie we wzajemnym promowaniu przedsięwzięć i efektów prac w krajowych i zagranicznych środowiskach przemysłowych i naukowo-badawczych.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)