Aktualności
Szkoły wyższe
12 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-12

Politechnika Rzeszowska członkiem The Baltic University Programme

Politechnika Rzeszowska została członkiem The Baltic University Programme. Jest 29 polską uczelnią, która dołączyła do jednej z największych sieci uniwersyteckich na świecie.

The Baltic University Programme zrzesza 93 uniwersytety z regionu Morza Bałtyckiego. Uczelnie wspólnie promują internacjonalizację, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i demokrację. Członkostwo w The Baltic University Programme uprawnia do uczestniczenia w projektach, kursach i konferencjach organizowanych zarówno przez BUP, jak i partnerów programu: konferencji dla nauczycieli akademickich, konferencji i seminariów dla naukowców, konferencji dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, letnich kursów dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, wniosków o grant mobilności dla młodych naukowców.

Głównymi celami BUP, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności, są wspieranie budowania silnych regionalnych społeczności w obszarze edukacji i badań oraz działania oparte na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i wzmacnianiu demokracji. Promując otwartość, umiędzynarodowienie i mobilność, The Baltic University Programme stara się znaleźć nowe sposoby interakcji między uniwersytetami.

Wysoka jakość kształcenia przyszłych specjalistów wymaga zaangażowania szkolnictwa wyższego w skuteczną i wszechstronną współpracę międzynarodową. Najlepsze uczelnie z krajów Unii Europejskiej od lat współpracują w europejskich sieciach akademickich i biznesowych. Coraz częściej uczestniczą w nich również kraje partnerskie spoza Europy. Politechnika Rzeszowska także podejmuje działania mające na celu umacnianie międzynarodowego wymiaru europejskiej edukacji. Niesie on przecież wiele korzyści. Współpraca uczelni w ramach sieci międzynarodowych pozwala m.in. na wzajemne uczenie się i porównywanie programów kształcenia oraz kwalifikacji, a także podnoszenie jakości badań naukowych, rozwijanie innowacji, zwiększenie szansy na zatrudnienie. Akademicka mobilność zachęca przyszłe pokolenia do myślenia w kategoriach międzynarodowych. Niebagatelne jest też budowanie i podtrzymywanie trwałych kontaktów międzyludzkich między kadrą akademicką i absolwentami uczelni wyższych, którzy razem mogą stawiać czoła współczesnym wyzwaniom – mówił prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. studenckich PRz podczas webinarium, na którym zaprezentowano plan działań BUP na 2021 r. oraz nową strategię na lata 2021–2025. Konferencja rektorów uczelni partnerskich odbywa się co trzy lata.

W każdym kraju powołane jest krajowe centrum koordynujące kontakty lokalne w ramach BUP. W Polsce znajduje się na Politechnice Łódzkiej. Ośrodki krajowe są odpowiedzialne za organizację wydarzeń BUP w ramach półrocznej rotacyjnej prezydencji. Polska obejmie prezydencję jesienią 2025 r.

Obecnie polskimi członkami The Baltic University Programme są:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Wrocławska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

MK, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)