Aktualności
Szkoły wyższe
15 Listopada
Laureaci konkursu – od lewej dr inż. Adam Masłoń, mgr inż. Czarnota i prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek (fot. Krzysztof Nowak, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji)
Opublikowano: 2017-11-15

Politechnika Rzeszowska laureatem Konkursu „Innowacje WOD-KAN 2017”

W 2017 r. Wydawnictwo Seide-Przywecki zorganizowało Konkurs „Innowacje WOD-KAN 2017” na rozwiązania w postaci produktu, oferty handlowej, usługi, projektu badawczego, wynalazku i wdrożonych kompleksowych rozwiązań technologicznych w technologii ścieków. Wśród laureatów Konkursu „Innowacje WOD-KAN 2017” znalazła się Politechnika Rzeszowska, która została nagrodzona w kategorii „projekt badawczy” za projekt pt. „Zastosowanie materiałów pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego”. Kierownikiem projektu była mgr inż. Joanna Czarnota z Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska. Realizacja projektu była finansowana m.in. ze środków finansowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (U-810/DS/M).

Kapituła Konkursu opracowała kryteria, którymi kierowała się przy wyborze najlepszych rozwiązań innowacyjnych: tj. poziom innowacyjności w skali krajowej i światowej, praktyczna użyteczność rozwiązania, dostępność rozwiązania, ekonomiczność rozwiązania, użyteczność, prostota obsługi, bezpieczeństwo rozwiązania itp. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostały tytuły Innowacji WOD-KAN 2017. Laureaci poszczególnych kategorii uzyskali prawo do

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono statuetki i okolicznościowe dyplomy, odbyła się w Pile 10 października 2017 r. w trakcie konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”.

Nagrodzony projekt badawczy obejmował badania eksperymentalne dotyczące zastosowania wybranych mineralnych materiałów pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. Prowadzone z powodzeniem kilka lat wcześniej w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej doświadczenia z zakresu wspomagania technologii osadu czynnego pylistym keramzytem skłoniły zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Tomaszka do podjęcia badań dotyczących poszukiwania niekonwencjonalnych metod wspomagania technologii tlenowego osadu granulowanego. Głównym celem projektu była ocena wpływu wybranych substancji pylistych na technologię AGS (ang. Aerobic Granular Sludge) w aspekcie poprawy procesu biogranulacji osadu oraz zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w reaktorach GSBR (ang. Granular Sequencing Batch Reactor). Warto podkreślić, że technologia tlenowego osadu granulowanego jest nową i obiecującą technologią do oczyszczania ścieków, która nadal pozostaje w sferze intensywnych badań.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)