Aktualności
Opublikowano: 2017-06-22

Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie

12 czerwca br. prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie mgr inż. Krzysztof Kołaciński podpisali porozumienie o współpracy. Zakłada ono m.in. objęcie patronatu honorowego nad klasą kształcącą uczniów w zawodzie technik analityk. Opiekę merytoryczną będzie sprawował Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Politechnika Rzeszowska zobowiązała się m.in. do: organizowania dla uczniów specjalnych zajęć dodatkowych, umożliwienia uczniom angażowania się w prace kół naukowych, objęcia opieką naukową zdolnych uczniów i wsparcia ich rozwoju, a także w szkole otwartych wykładów i prezentacji przez studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

Zespół Szkół Technicznych w ramach zawartego porozumienia obliguje się m.in. do dokonania zmian uwzględniających sugestie PRz w programie nauczania wybranych przedmiotów oraz podjęcia wszelkich starań mających na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia oraz prestiżu. Na spotkaniu byli obecni mgr Dorota Lis, wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, a także przedstawiciele jednostki, która będzie współpracować z tarnowskim technikum: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof PRz, dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, oraz dr inż. Adam Masłoń.

Warto wspomnieć, że 1 czerwca br. Politechnika Rzeszowska uczestniczyła w Dniach Techniki zorganizowanych w ZST w Tarnowie. W ramach tego wydarzenia Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska  oraz Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO  prezentowały swoją działalność.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)