Aktualności
Szkoły wyższe
13 Września
Fot. B. Motyka
Opublikowano: 2023-09-13

Politechnika Rzeszowska uruchomiła Laboratorium Wodorowe

Laboratorium Wodorowe otwarto na Politechnice Rzeszowskiej. Będą w nim prowadzone prace badawcze związane z procesami spalania wodoru i mieszanek zawierających wodór. Wypracowane rozwiązania znajdą zastosowanie w energetyce, lotnictwie i kosmonautyce. 

Inwestycja pochłonęła ok. 3 mln zł. W Laboratorium Wodorowym będą realizowane badania głównie w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Czynniki związane z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych przez zastosowanie alternatywnych paliw, jak np. paliwa wodorowego lub mieszanki wodoru i paliw gazowych/węglowodorowych, oraz zwiększenie sprawności silników turbinowych skutkują dwiema głównymi konsekwencjami: podwyższeniem temperatury pracy silników i zmianą składu chemicznego spalin, głównie wzbogaceniem w parę wodną. Używane obecnie materiały do konstrukcji silników turbinowych (głównie nadstopy niklu) są eksploatowane w warunkach temperatury granicznej ich stosowania. Materiały te wykazują również wrażliwość na obecność pary wodnej w warunkach wysokiej temperatury. Istnieje zatem konieczność prowadzenia badań w kierunku opracowania nowych materiałów cechujących się wysoką wytrzymałością i odpornością na działanie spalin wodoru lub jego mieszanin.

Politechnika Rzeszowska od wielu lat prowadzi aktywne działania związane z transformacją energetyczną, a jednymi z najważniejszych w tym zakresie są badania nad wykorzystaniem wodoru jako przyszłościowego i niskoemisyjnego źródła energii.

Energetyczne wykorzystanie wodoru wymaga jeszcze rozwiązania wielu problemów, a do tego niezbędna jest nowoczesna infrastruktura umożliwiająca prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych na światowym poziomie. Podjęliśmy zatem decyzję o utworzeniu Laboratorium Wodorowego. Umożliwi ono prowadzenie kompleksowych badań związanych z procesami spalania wodoru i mieszanek zawierających wodór, a także pozwoli uczelni na uczestnictwo w światowych przedsięwzięciach w tym zakresie – tłumaczy prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Utworzenie Laboratorium Wodorowego może być ważnym impulsem rozwojowym dla Podkarpackiej Doliny Wodorowej, która ma szanse stać się jednym ze światowych liderów w dziedzinie badań nad paliwem wodorowym i napędami nim zasilanymi.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu paliwa wodorowego lub mieszanki wodoru z innymi paliwami skutkuje podwyższeniem temperatury pracy silników oraz zmianą składu chemicznego spalin. Obecnie nie znamy wpływu tych czynników na materiały stosowane do wytworzenia elementów silników turbinowych i turbin energetycznych, więc zbadanie i określenie tego wypływu będzie jednym z głównych nurtów prac badawczych realizowanych w laboratorium – zapowiada prof. Jarosław Sęp, prorektor PRz ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem i prezes Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

Zakupiona przez Politechnikę Rzeszowską aparatura pozwoli na realizację prac badawczych w zakresie zastosowania wodoru w napędach lotniczych, turbinach gazowych, jak również różnego rodzaju warstw ochronnych w zakresie ich odporności na działanie wodoru w obszarze wysokich temperatur. Rozwiązania technologiczne uzyskane w Laboratorium Wodorowym będą mogły zostać użyte w lotnictwie, w kosmonautyce, energetyce itp.

Posiadamy już dobrze wyposażone pracownie do przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych materiałów, warstw i powłok stosowanych, m.in. w lotnictwie i energetyce. Jednak brakuje stanowisk, które pozwalają na badania procesów spalania i materiałów w warunkach rzeczywistych w atmosferze wodoru i/lub jego mieszanek. Laboratorium Wodorowe uzupełni zatem tę lukę, jak również będzie pionierskim stanowiskiem w skali całej Europy. Badania z użyciem infrastruktury wodorowej rozpoczniemy jeszcze w tym roku – mówi dr hab. inż. Marcin Drajewicz, kierownik Katedry Nauki o Materiałach.

Jednym z kluczowych kierunków badań będzie opracowanie turbinowego silnika odrzutowego zasilanego czystym wodorem. Tego typu silniki znajdą zastosowanie w dużych samolotach pasażerskich.

Marta Jagiełowicz, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)