Aktualności
Szkoły wyższe
16 Września
Źródło: www.w.prz.edu.pl
Opublikowano: 2020-09-16

Politechnika Rzeszowska współpracuje z organizacją EUROCONTROL

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę licencyjną z międzyrządową organizacją ds. zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w Europie EUROCONTROL na użytkowanie platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń i prac badawczo-rozwojowych w obszarze zarządzania ruchem lotniczym.

EUROCONTROL-Light Simulation Capabilities and Platform for Experimentation (ESCAPE Light) to platforma symulacyjna udostępniana przez EUROCONTROL nieodpłatnie zainteresowanym jednostkom naukowo-dydaktycznym na całym świecie. Pozwala ona prowadzić szkolenia w czasie rzeczywistym oraz prace badawczo-rozwojowe w obszarze zarządzania ruchem lotniczym (Air Traffic Management, ATM). Umowa jest wynikiem dwóch projektów realizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w ramach programu SESAR 2020 (Pj06 ToBeFREE i PROSA) we współpracy z EUROCONTROL oraz ponadrocznych starań nad dalszą kontynuacją współpracy w obszarze naukowym i edukacyjnym w ramach programu ESCAPE Light. Dzięki podpisanej umowie podkarpacka uczelnia znalazła się w gronie kilku innych wiodących szkół wyższych o profilu technicznym, takich jak Technische Universität Braunschweig, Universidad Politécnica de Madrid, Coventry University, Cranfield University, Universitat Autònoma de Barcelona oraz Electronic Navigation Research Institute w Tokyo. W ramach programu ESCAPE Light Politechnika Rzeszowska będzie bezpośrednio współpracowała z EUROCONTROL Experimental Centre (EEC), mieszczącym się w Brétigny-sur-Orge niedaleko Paryża.

Obecnie przygotowywany jest program współpracy między EEC a czołowymi europejskimi uniwersytetami technicznymi oparty na wykorzystaniu platformy symulacyjnej ESCAPE Light do realizacji zadań badawczych i edukacyjnych. Realizowany będzie również program stażowy skierowany do studentów PRz. Jednak ze względu na ograniczenia pandemiczne odbędą się one w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestniczenia do pół roku w programach naukowo-badawczych realizowanych przez EEC.

Na przełomie września i października odbędzie się sesja treningowa, w ramach której pracownicy PRz będą mogli się zapoznać z funkcjonalnością i obsługą platformy ESCAPE Light. Sesja ta również odbędzie się w trybie zdalnym.

źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)