Aktualności
Szkoły wyższe
12 Października
Fot. Marian Misiakiewicz
Opublikowano: 2017-10-12

Politechnika Rzeszowska zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Politechnika Rzeszowska uroczyście zainaugurowała kolejny rok akademicki. Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski uroczyście powitał gości i przemówił do zebranych. Następnie odbyła się najważniejsza część uroczystości – immatrykulacja doktorantów i studentów I roku. Immatrykulację studentów poprowadził prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik. Doktoranci złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty immatrykulacji.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gaudeamus igitur przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej.

Następnie studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka specjalności pilotaż otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia do licencji pilota komunikacyjnego. W dalszej części uroczystości przemówienie wygłosił m.in. sekretarz stanu w MNiSW prof. A. Bobko.

Po wystąpieniach wręczono odznaczenia państwowe oraz medale, a Chór Akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia.

Uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. hab. inż. Macieja Heneczkowskiego, prof. PRz, pt. Kompozyty polimerowe – lekkie materiały konstrukcyjne.

Inaugurację roku akademickiego poprzedziła msza św. odprawiona 5 października br. w kościele p.w. św. Jacka o.o. Dominikanów w Rzeszowie, której przewodniczył bp. Jan Wątroba.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)