Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-27

Politechnika Śląska dołącza do europejskiej inicjatywy na rzecz innowacji w zdrowiu

Politechnika Śląska dołączyła do EIT Health – europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji w medycynie i ochronie zdrowia. Uczelnia będzie działać na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności i edukacji, zdrowego trybu życia oraz aktywnego starzenia się.

EIT Health – jednostka Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), będącego organem Unii Europejskiej – jest jednym z największych europejskich partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie innowacji w opiece zdrowotnej. Jego misją jest budowanie ekosystemu umożliwiającego rozwój sektora opieki zdrowotnej, tak aby mieszkańcy Europy mogli żyć dłużej i zdrowiej. Klaster InnoStars, jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health, obejmuje swoim zasięgiem połowę Europy, w tym Włochy, Polskę, Węgry i Portugalię, a także 9 krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, objętych Regionalnym Systemem Innowacji EIT, klasyfikowanych przez European Innovation Scoreboard jako umiarkowani innowatorzy.

Politechnika Śląska w EIT Health będzie działać na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia i aktywnego starzenia się w Polsce i poza jej granicami. Projekty te będą prowadzone w ramach Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) – powstałego w 2021 roku nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Wyposażone w światowej klasy technologie, oprogramowanie oraz wysokospecjalistyczne laboratoria i pracownie, Centrum prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w dziedzinie technologii medycznych.

Jednym ze strategicznych celów Politechniki Śląskiej jest budowanie ekosystemu innowacji w obszarze zdrowia poprzez współpracę z wiodącymi podmiotami działającymi w obszarze technologii medycznych oraz poprzez tworzenie i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Dołączenie do EIT Health otwiera dodatkowe możliwości realizacji tej misji – przekonuje prof. Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

EIT Health i Polska – współpraca daje efekty

Według ostatniego badania EIT Health „Indeks Innowacyjności InnoStars” Polska zajmuje strategiczne miejsce w strategii EIT Health. Krajowy ekosystem start-upów działających na rynku opieki zdrowotnej staje się jednym z najbardziej obiecujących w regionie i poza nim. Polska jest jednym z czterech krajów w regionie InnoStars, który posiada dedykowanego lidera ekosystemu i sieć partnerską wiodących przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych. Obecni krajowi partnerzy EIT Health to: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii).

Jak dotąd EIT Health zainwestowała około 4,7 mln euro w rozwój innowacji w Polsce. Ta wiodąca europejska sieć innowacji zdrowotnych  zaangażowała się również we wspieranie polskich start-upów, z których 28 otrzymało pomoc finansową, mentorską, szkoleniową i networkingową o wartości około 600 tys. euro. Uzyskane wsparcie i rozpoznawalność pozwoliły im pozyskać dodatkowe finansowanie na kwotę około 20 mln euro oraz partnerów zewnętrznych do swoich projektów.

Dziesiątki zespołów start-upowych skorzystało z możliwości finansowych i networkingowych oferowanych przez EIT Health. Jednym z nich jest UVera, firma, która ma na celu dostarczanie naturalnych, zdrowych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem UV przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko dzięki procesowi bezodpadowemu. Inny odnoszący sukcesy start-up, Brainscan, opracował oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do interpretacji obrazów mózgu na potrzeby cyfrowej diagnostyki obrazowej, poprawiając szybkość i dokładność interpretacji. Budzący zainteresowanie REMMEDVR może się pochwalić technologią VR, która zapewnia zdalną terapię wzrokową, podczas gdy UnitDoseOne pracuje nad zrewolucjonizowaniem przygotowywania leków za pomocą zrobotyzowanego urządzenia, które automatycznie tworzy indywidualne dawki dla pacjentów.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest największym w Europie ekosystemem innowacji, skupiającym blisko 3 tys. partnerów z czołowych organizacji biznesowych, badawczych i edukacyjnych z całej Europy w ponad 80 centrach innowacji. EIT wzmacnia zdolność Europy do innowacji, wspierając rozwiązania odpowiadające na istotne globalne wyzwania i pielęgnując talenty w dziedzinie przedsiębiorczości, aby tworzyć zrównoważony wzrost i miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników w Europie. EIT jest organem Unii Europejskiej i integralną częścią Horyzontu Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT, składające się z wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów, z których każde zajmuje się rozwiązywaniem pilnych globalnych wyzwań, od zmian klimatycznych, przez zdrowie, po energię odnawialną.

EIT Health to sieć wiodących innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 130 partnerów i wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Współpracuje ponad granicami, aby dostarczać nowe rozwiązania umożliwiające obywatelom Europy dłuższe i zdrowsze życie. W czasach, gdy Europejczycy stawiają czoła wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą chorób przewlekłych i ich wielorakością oraz wykorzystują możliwości technologii, aby wyjść poza konwencjonalne podejście do leczenia, profilaktyki i zdrowego stylu życia, potrzebujemy liderów myśli, innowatorów i skutecznych sposobów wprowadzania na rynek innowacji w zakresie opieki zdrowotnej. EIT Health wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów, gdzie obecne jest EIT Health. Obejmuje ono połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię oraz dodatkowe państwa włączone w program EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS): kraje bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. To kraje, w których według European Innovation Scoreboard (EIS) tempo innowacji jest średnie i wymaga stymulacji. EIT Health InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia oraz aktywizacji osób starszych.

EIT Regional Innovation Scheme Programme (EIT RIS) został utworzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby niwelować różnice między regionami, które są liderami innowacji, a tymi, które są na ścieżce rozwoju. Jego celem jest inkubacja regionów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, odkrywanie ich unikalnych atutów innowacyjnych i angażowanie lokalnych innowatorów do udziału w programach ogólnoeuropejskich. W obszarze medycyny i ochrony zdrowia program działa od 2016 r. i jest koordynowany przez EIT Health InnoStars. Obejmuje on 14 hubów EIT Health w 13 krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej. W Polsce lokalnym hubem uczestniczącym w realizacji tego programu jest Klaster Life Science.

źródło: PŚ

Dyskusja (0 komentarzy)